Saldering blijft tot 2023

Goed nieuws voor de vele zonnepaneleneigenaren: de salderingsregeling voor zonnestroom wordt met drie jaar verlengd.  Na 2023 wordt de regeling herzien (dit was eerst 2020). De uitrol van de slimme meter, die verschillende tarieven voor opwek en afname mogelijk maakt, wordt intussen  voortgezet.draaistroommeter

Wegstrepen
Salderen houdt in dat je voor elke kWh overtollige zonnestroom die vanuit je meterkast het net opgaat, een kWh terugkrijgt. Dat gebeurt vanzelf op het moment dat je meer stroom nodig hebt dan je installatie opwekt. Tegen elkaar wegstrepen dus. Pas als je op jaarbasis meer kWh teruglevert dan afneemt van je energieleverancier, wordt er afgerekend. Je krijgt dan per kWh een aanzienlijk lager bedrag dan de marktprijs van ca. 20 cent, meestal zo’n 7 cent. De meeste particuliere zoninstallaties zullen echter binnen de saldering blijven met hun teruglevering. Hier is de pagina met informatie over salderen van .

Opslag op het net
Bij salderen gebruik je in feite het elektriciteitsnet als opslag, als een soort accu om je overtollige stroom op te slaan. Door jouw ‘teruglevering’ van zonnestroom verlaag je de op dat moment benodigde opwekcapaciteit voor de Nederlandse netbeheerders een piepklein beetje.

Automatisch salderen
Als je een ferrarismeter hebt (de bekende ouderwetse meter met een wieltje) zie je het wieltje en het telwerk letterlijk terugdraaien als je stroom aan het net levert. Salderen gebeurt hier automatisch! Bij digitale meters zoals de ‘slimme meter’ worden levering en teruglevering in verschillende telwerken bijgehouden. Deze afzonderlijke telwerken maken het in principe mogelijk om verschillende tarieven te rekenen voor ‘leveren’ (de stroom die je afneemt) en ‘opwek’ (de stroom die je aan het net levert). Daarom zijn veel mensen blij met hun ferrarismeter: daarbij is het onmogelijk om met verschillende tarieven te werken en telt alleen de jaarlijkse totaalstand.

Uitrol slimme meter
Momenteel zijn de netbeheerders bezig heel Nederland van slimme meters te voorzien. Je bent tot op heden niet verplicht je ferrarismeter door een slimme meter te laten vervangen als de netbeheerder dat aanbiedt. Al ‘vergeten’ ze misschien om dat erbij te zeggen. Een slimme meter kan wel iets dat een ferrarismeter niet kan: je kunt eenvoudig door het automatisch uitlezen van de standen je energieverbruik gedetailleerd volgen. Of dat tot energiebesparing leidt, hangt uitsluitend af van wat je met die informatie doet. De meter zelf bespaart niets!
Met een ferrarismeter kun je ook je verbruik volgen, dat kost alleen iets meer moeite omdat je het zelf moet doen: loop elke avond even naar de meterkast en noteer de stand.

1 thought on “Saldering blijft tot 2023

  1. Martijn

    “Met een ferrarismeter kun je ook je verbruik volgen, dat kost alleen iets meer moeite omdat je het zelf moet doen: loop elke avond even naar de meterkast en noteer de stand.”

    Dit kan met een ferrarismeter ook gewoon automatisch. Zie https://www.energieverbruiksmanagers.nl/ en vink de button “traditionele meter” aan voor een overzicht van de mogelijkheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *