De salderingsregeling

Honderdduizenden mensen maken succesvol gebruik van de salderingsregeling. Toch bestaan er onduidelijkheden. Hier staat een en ander nog eens duidelijk op een rij.

Minister Wiebes heeft aangekondigd de salderingsregeling per 2020 te vervangen door een nieuwe regeling die minder gunstig is. Die zou duidelijk moeten zijn voor de zomervakantie van 2018. Het is gezien het draagvlag in de kamer redelijk te veronderstellen dat de nieuwe regeling een goede terugverdientijd geeft. Ook liggen er toezeggingen voor “bestaande gevallen” een overgangsregeling te treffen.

De wet en salderen

PlusMinHet is wettelijk geregeld dat de energie die je teruglevert verrekend moet worden met de energie die je afneemt, bekeken over een jaar. Dit heet salderen. Dit werkt dus ook zo bij alle energiemaatschappijen. Voor alles wat je per saldo meer teruglevert dan je afneemt, krijg je een (vrij lage) wettelijke vergoeding: ongeveer 7 cent/kWh.

Wel oppassen als je hoog en laag tarief hebt en klant bent bij Delta, Electrabel, Energiedirect.nl en de Nederlandse Energie Maatschappij (NLE). Deze maatschappijen verrekenen de energie niet tussen het hoge en het lage tarief, waardoor salderen veel minder effectief is. Oplossing: wissel van maatschappij of neem enkeltarief, want dubbeltarief bespaart toch bijna niks.

Greenchoice is op dit moment iets ruimer: https://www.greenchoice.nl/zelf-opwekken/zon/terugleveren/. Als je per saldo teruglevert, geldt dat je voor je netto teruglevering een vergoeding krijgt van € 0,11/kWh tot 10.000 kWh (i.p.v. circa € 0,18/kWh bij normaal salderen). Dit kan echter ook morgen weer veranderen; plan er geen te grote zonnepaneleninstallatie op. Het wettelijk minimum is op het moment € 0,07/kWh.

Slimme meter of toch draaischijf

Een draaischijfmeter saldeert al van nature: hij draait letterlijk terug als je energie teruglevert aan het net. De meteropname elk jaar is dus al een gesaldeerd gebruik.

energiemeterSlimme_meter_LlianderBij een slimme meter wordt apart bijgehouden wat geleverd wordt en wat teruggeleverd wordt. De slimme meter wordt op afstand uitgelezen en er wordt administratief gesaldeerd (de teruglevering wordt afgetrokken van de afname).

In de praktijk is er geen verschil. Toch voelen veel mensen zich veiliger bij de oude draaischijfmeter. Enexis probeert je een slimme meter te geven als je je zonnepanelen aanmeldt. Dit is bijna nooit nodig (alleen als de meter niet terugtelt op een zonnige dag). Je kunt de slimme meter gewoon weigeren. Op termijn kun je echter gedwongen worden door het netwerkbedrijf om een nieuwe meter te accepteren.

Minister Kamp, Rutte 3 en de toekomst na 2020

kamp208

Begin 2017 heeft een evaluatie plaatsgevonden om tot een aanpassing van de salderingsregeling te komen. In een debat op5 oktober 2016 (zie verslag Tweede Kamer-discussie, pagina 51-52) zei minister Kamp in de Tweede Kamercommissie: “De saldering loopt goed. We hebben ook toegezegd om dat te gaan evalueren: aanvankelijk zouden we dat in het jaar 2017 gaan doen. Inmiddels heb ik die evaluatie al in gang gezet en ik ben van plan om die dit jaar af te ronden. Dan kunnen we over de saldering beslissingen nemen voor de toekomst. Als die regeling zou veranderen, zullen we een nette overgangsregeling maken voor mensen die al van die regeling gebruik hebben gemaakt.”

De Tweede Kamer heeft een zeer breed gedragen motie aangenomen (door o.a. VVD, CDA, D66, SP, PvdA, GroenLinks) op 16 december 2016: ‘Overwegende dat steeds meer mensen zonnepanelen op hun huis willen, overwegende dat er nu heel veel onzekerheid bestaat rond de salderingsregeling van zon-PV, verzoekt de Kamer de regering om de salderingsregeling voor zonne-energie te continueren of te verbeteren op basis van de evaluatie, en daarmee burgers, net zoals bedrijven, gedurende de periode van het energieakkoord investeringszekerheid te bieden.’ (Het Energieakkoord duurt tot en met het jaar 2023 – dit betekent dat mensen tot 2023 op de huidige manier panelen moeten kunnen blijven kopen en snel kunnen terugverdienen.)

Demissionair minister Kamp heeft op 12 juli 2017 in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat de huidige salderingsregeling tot 2023 wordt voortgezet. Verder is er een ECN-rapport in opdracht van Kamp gemaakt met daarin 5 voortzettingen van de salderingsregeling. Kamp spreekt zijn voorkeur uit voor opties die het financiële gewin minder maken. Hierbij nog wat lokale meningen over deze laatste ontwikkeling.

In het nieuwe regeerakkoord van Rutte-3 staat dat de salderingsregeling al in 2020 zal worden vervangen door een nieuwe regeling. Er wordt echter geen netto besparing gerealiseerd in 2021. Dus het is redelijk te veronderstellen dat zeker op kortere termijn en in lijn met de voorgaande politieke overwegingen de gevolgen mee zullen vallen, zeker voor mensen die al een installatie hebben gekocht. In het Kamerdebat van 18 januari jongstleden heeft minister Wiebes toegezegd voor het eind van het eerste kwartaal met een brief te komen. Het doel is om voor het zomerreces een nieuwe regeling te hebben.

Het is gezien de Kamermotie, de brief van Kamp, de financiële gegevens in het nieuwe regeerakkoord en het zeer brede draagvlak in de Tweede Kamer heel redelijk om aan te nemen dat de terugverdientijd van zonnepanelen die worden aangeschaft in de komende jaren rond de 8 jaar blijft liggen. De onzekerheid is dus beperkt en hoeft geen aanleiding te zijn om van aankoop af te zien.

2 gedachten over “De salderingsregeling

 1. Jan Quaak

  Deze publicatie? is vrij eerlijk maar erg positief opgesteld.
  Het lijkt wel reclame, de positieve dingen worden aangedikt de negatieve vergeten.
  Persoonlijk denk ik dat voorlopig het probleem van onzekerheid blijft wat betreft de opbrengst die voor veel mensen toch ook belangrijk is, zeker als je met een lening zonnepanelen aanschaft.

  Verder is en blijft het probleem van zonne en wind energie dat de levering erg onzeker is.
  Veel stroom bij weinig vraag en omgekeerd.
  Dus opslag noodzakelijk, word aan gewerkt maar goede oplossingen laten op zich wachten!

 2. 040 Energie Bericht auteur

  Iedereen mag zijn mening hebben over de betrouwbaarheid van de politiek. De hier gepresenteerde visie is gebaseerd op officiële kamerstukken, dus de meest betrouwbare informatie in deze materie. Daarom vindt 040energie dat het aanschaffen van zonnepanelen financieel een degelijk verhaal is. Maar 100% zekerheid is er nooit: dat is zo voor elke investering. En als morgen de PVV mag regeren is de salderingsregeling (en het energieakkoord) absoluut niet zeker.

  Voor de terugverdientijd gebruikt 040energie op dit moment 19 cent/kWh en 2% prijsverhoging per jaar (ongeveer inflatieniveau) in zijn calculaties. De energiebelasting en netto energieprijs verlagingen van de afgelopen tijd (zie o.a. http://040energie.nl/energie/energiebelasting-2016/) hebben ongeveer 1 jaar toegevoegd aan de terugverdientijd van een zonnepaneleninstallatie. Het is niet onmogelijk dat de netto energieprijs verder blijft dalen maar hij is al erg laag op dit moment.

  Opslag is in Nederland op afzienbare termijn (10 – 15 jaar) niet nodig omdat er nog veel fossiele centrales aan staan. Deze kunnen terug regelen als er extra opwek door duurzame energiebronnen is. Alleen als er heel veel panelen komen (meer dan 10GWp) ontstaan er mogelijk problemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *