Schouw aanvragen

Je kunt je hier aan melden voor een schouw.

Voor een schouw maakt een ervaren schouwmeester een afspraak met je om je huis te bekijken en je wensen op te nemen. Je krijgt een onafhankelijk “schouwrapport” met een compleet ontwerp. Onze geselecteerde leverancier stuurt kort daarna een offerte. Je kunt met het schouwrapport ook andere leveranciers om offertes vragen. Je bent meteen lid van voor 3 jaar.

  • Als je al een quickscan hebt aangevraagd, hebben we je gegevens al. Maak alleen € 30 over op NL97 TRIO 0198 3556 29 t.n.v. 040energie o.v.v. CONTRIBUTIE ZON NAAM POSTCODE HUISNUMMER.  Je bent meteen lid van .
  • Als je nog geen quickscan hebt gehad hebben we naast de € 30 ook je gegevens nodig. Vul het formulier hieronder in.
  • De schouwmeester neemt binnen 15 dagen nadat het geld op onze rekening staat contact op voor een afspraak (in vakantieperiodes kan het langer duren).

Noot: voor een schouw is 3 jaar lidmaatschap à €10 per jaar nodig. Je kunt de missende jaren vooruit betalen. Een tweede schouw is mogelijk na 5 jaar of na een substantiële verandering in de situatie.

Het is tijdelijk niet mogelijk je in te schrijven voor een schouw.