Activiteiten

Wat heeft [sc:040energie ] voor de burgers van Eindhoven in petto ?

Zon-individueel

[sc:link040 href=”http://040energie.nl/category/zon/zon-individueel” text=”nieuws over zon-individueel” ].

Boschdijk_m[sc:040energie] is in 2014 gestart met “Zon-individueel”: zonnepanelen op eigen dak. Op dit moment zijn zonnepanelen erg aantrekkelijk: ze brengen hun geld soms al binnen 8 jaar op en gaan 25 jaar mee. We leggen huishoudens uit hoe het er voor hun huis uit zou kunnen zien en hoe het financieel werkt – zonder verplichting en zonder winstoogmerk. We bieden flinke korting door collectieve inkoop en we zorgen dat alles netjes geregeld wordt.  En voor de vele jaren erna controleren we of jouw panelen de energie produceren die je mag verwachten, en als er wat mis is helpen we het probleem op te lossen. Kijk hier voor meer informatie: [sc:link040 href=”http://040energie.nl/040zon” text=”040zonnepanelenactie” ]

Zon-collectief

[sc:link040 href=”http://040energie.nl/category/zon/zon-collectief” text=”nieuws over zon-collectief” ].

 

“Zon-collectief” is mogelijk sinds het energieakoord. Je kunt dan deelnemen aan een zonnepaneleninstallatie elders in de buurt; deze hoeft niet meer op een eigen dak te staan. Dit is dus een kans voor bewoners van bijvoorbeeld flatwoningen om toch deel te nemen in het opwekken van duurzame energie. Het financiële voordeel zal duidelijk minder zijn dan voor zonnepanelen op eigen dak, en lijkt op dit moment te klein; er lopen nog politieke onderhandelingen. We hopen dat de activiteit in de loop van 2015 zal starten.

Meedoen: [sc:deelname]

Zon-school

[sc:link040 href=”http://040energie.nl/category/zon/zon-school” text=”nieuws over zon-school” ].

ZonnekrACHT“Zon-school” kan een educatief doel dienen en tegelijkertijd een besparing op de energierekening van de school opleveren. [sc:040energie] bekijkt samen met het schoolbestuur en betrokken ouders hoe we het project kunnen aanpakken. We kijken ook hoe we nieuwe zonnepanelen kunnen financieren zonder de beperkte middelen van de school te gebruiken. Er wordt momenteel aan een eerste project gewerkt in Acht.

Mee doen: [sc:deelname]

Zon-VvE

[sc:link040 href=”http://040energie.nl/category/zon/zon-VvE” text=”nieuws over zon-VvE” ].

Vv040energieE logo“Zon-VvE” is een werkgroep waarbij mensen die deelnemen in een Vereniging van Eigenaren nieuwe informatie kunnen krijgen en ervaring kunnen uitwisselen over het plaatsen van zonnepanelen op het gemeenschappelijke dak van hun gebouw. Deze activiteit is gestart naar aanleiding van twee workshops van de gemeente om VvE’s van kennis over zonnepanelen te voorzien.

Mee doen: [sc:contact] envermeldt dat u geïnteresseerd bent in zon-VvE.

Energie-bewust

[sc:link040 href=”http://040energie.nl/category/energie/energie-bewust” text=”nieuws over energie-bewust” ].

“Energie-bewust” is een lopende activiteit, gestart in Hanevoet, om huishoudens te laten ontdekken hoe ze zelf hun gas- en elektriciteitsverbruik in de gaten kunnen houden, en hoe dat verlaagd kan worden. Er is vaak vaak veel mogelijk zonder grote investering.