Aanmelden infoavonden

Digitale infoavonden

040energie komt online naar je toe. Met digitale informatieavonden over zonnepanelen, warmtepompen of isolatie. Laat je informeren, dan kun je straks aan de slag!

De digitale avonden zijn korter dan onze fysieke infoavonden in de wijken. Desondanks zijn ze zeer informatief. Bij elk webinar kun je live vragen stellen.

infobijeenkomst zonnepanelen Eindhoven 040energie

Aanmelden

Voor de digitale avonden kun je je vrijblijvend aanmelden. Na aanmelding ontvang je per e-mail een link om deel te kunnen nemen.

ActiviteitLocatieAdresDatumStartCoördinatorWebinarlink
Isolatie WoenselWebinarVolgt per emaildi 2 nov20.00post#lugos.nl
Zonnepanelen diverse wijkenWebinarVolgt per emailma 8 nov20.00marnix.vlot#040energie.nlhhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTc5Yzc3OTEtZmQ4OC00NTJjLWFjNWMtMTAzZDMzOGM2NTEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f6dca623-87db-49d0-9ee3-3bc8be6b51ee%22%2c%22Oid%22%3a%225b74c35e-db33-48e8-9f60-72f0f162aaef%22%7d
Infoavond warmtepompen WebinarVolgt per emaildi 16 nov20.00ad.van.den.brandt#040energie.nl
Infoavond IsolatieWebinarVolgt per emaildo 18 nov20.00post#lugos.nl
Zonnepanelen Stratum, TongelreWebinarVolgt per emaildi 23 nov20.00marnix.vlot#040energie.nlhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODAxZTViYzEtOWU0Ni00ZGEyLThhNDUtNmY5NmVlNTdiYjA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f6dca623-87db-49d0-9ee3-3bc8be6b51ee%22%2c%22Oid%22%3a%225b74c35e-db33-48e8-9f60-72f0f162aaef%22%7d
Isolatie Stratum, TongelreWebinarVolgt per emailwo 8 dec20.00post#lugos.nl
Zonnepanelen Acht, Achtse BarrierWebinarVolgt per emailma 13 dec20.00marnix.vlot#040energie.nlhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2NkMjIzNDctNWJmYS00OWFkLWFhMWEtYzU0MjU2YTJiYjNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f6dca623-87db-49d0-9ee3-3bc8be6b51ee%22%2c%22Oid%22%3a%225b74c35e-db33-48e8-9f60-72f0f162aaef%22%7d
Infoavond warmtepompen WebinarVolgt per emaildi 14 dec20.00ad.van.den.brandt#040energie.nl
Infoavond warmtepompenFysieke bijeenkomst, locatie n.t.bVolgt per emailnog te bepalen20.00ad.van.den.brandt#040energie.nl

    * = verplicht veld    Opmerkingen: