Aanmelden infoavonden

Digitale infoavonden

040energie komt online naar je toe. Met digitale informatieavonden over zonnepanelen, warmtepompen of isolatie. Laat je informeren, dan kun je straks aan de slag!

De digitale avonden zijn korter dan onze fysieke infoavonden in de wijken. Desondanks zijn ze zeer informatief. Bij elk webinar kun je live vragen stellen.

infobijeenkomst zonnepanelen Eindhoven 040energie

Aanmelden

Voor de digitale avonden kun je je vrijblijvend aanmelden. Na aanmelding ontvang je per e-mail een link om deel te kunnen nemen.

ActiviteitLocatieAdresDatumStartCoördinatorWebinarlink
Infoavond IsolatieWebinarVolgt per emaildi 18 jan20.00post#lugos.nl
Infoavond warmtepompen WebinarVolgt per emaildi 8 feb20.00ad.van.den.brandt#040energie.nl
Infoavond IsolatieWebinarVolgt per emailwo 9 feb20.00post#lugos.nl
ZonnepanelenWebinarVolgt per emaildi 15 feb20.00marnix.vlot#040energie.nlhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTFhM2UyNzMtZDFmNS00ZWUzLWI4ZTctMWY4MWQ2MGNiZDNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f6dca623-87db-49d0-9ee3-3bc8be6b51ee%22%2c%22Oid%22%3a%225b74c35e-db33-48e8-9f60-72f0f162aaef%22%7d
Algemene Ledenvergadering WebinarVolgt per emailma 21 feb20.00marnix.vlot#040energie.nlhttps://040energie.my.webex.com/040energie.my/j.php?MTID=mb6504ca51a49ac1e6789657782fb022a
Infoavond IsolatieWebinarVolgt per emaildo 24 feb20.00post#lugos.nl
Infoavond IsolatieWebinarVolgt per emaildi 8 maart20.00post#lugos.nl
Infoavond warmtepompen WebinarVolgt per emaildo 10 maart20.00ad.van.den.brandt#040energie.nl
ZonnepanelenWebinarVolgt per emailwo 23 maart20.00marnix.vlot#040energie.nlhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE5OGIyZjktNTMxZi00ZWU1LTlhNjAtMjk3MTBiYzYwNjc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f6dca623-87db-49d0-9ee3-3bc8be6b51ee%22%2c%22Oid%22%3a%225b74c35e-db33-48e8-9f60-72f0f162aaef%22%7d
Infoavond IsolatieWebinarVolgt per emailwo 23 maart20.00post#lugos.nl
ZonnepanelenWebinarVolgt per emailma 4 april20.00marnix.vlot#040energie.nlhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDY1YTY5MDMtNTY3My00NWY4LWJlNDMtZmZmYjljNzQ5NmM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f6dca623-87db-49d0-9ee3-3bc8be6b51ee%22%2c%22Oid%22%3a%225b74c35e-db33-48e8-9f60-72f0f162aaef%22%7d
Infoavond warmtepompen WebinarVolgt per emaildi 5 april20.00ad.van.den.brandt#040energie.nl
Infoavond IsolatieWebinarVolgt per emaildi 12 april20.00post#lugos.nl
ZonnepanelenWebinarVolgt per emailma 25 april20.00marnix.vlot#040energie.nlhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGEwNjg1ZmMtZmJmYy00MGI1LWEyZjktYjY2MDg1MzY4Njg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f6dca623-87db-49d0-9ee3-3bc8be6b51ee%22%2c%22Oid%22%3a%225b74c35e-db33-48e8-9f60-72f0f162aaef%22%7d
ZonnepanelenWebinarVolgt per emaildi 31 mei20.00marnix.vlot#040energie.nlhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDZhMDg4ODAtMWQyMi00YWVkLWI0OTAtYjlkNWE1YjQwMTQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f6dca623-87db-49d0-9ee3-3bc8be6b51ee%22%2c%22Oid%22%3a%225b74c35e-db33-48e8-9f60-72f0f162aaef%22%7d
Infoavond warmtepompenFysieke bijeenkomst, locatie n.t.bVolgt per emailnog te bepalen20.00ad.van.den.brandt#040energie.nl

    * = verplicht veld    Opmerkingen: