Aanmelden infoavonden

Informatieavonden

040energie komt online naar je toe. Met digitale en soms ook weer echte informatieavonden over zonnepanelen, warmtepompen of isolatie. Laat je informeren, dan kun je straks aan de slag!

De digitale avonden zijn korter dan onze fysieke infoavonden in de wijken. Desondanks zijn ze zeer informatief. Bij elk webinar kun je live vragen stellen.

infobijeenkomst zonnepanelen Eindhoven 040energie

Aanmelden

Voor de informatieavonden kun je je vrijblijvend aanmelden. Na aanmelding ontvang je per e-mail een link om deel te kunnen nemen.

ActiviteitLocatieAdresDatumStartCoördinatorWebinarlink
Infoavond WarmtepompenWebinarVolgt per emaildi 8 nov20.00ad.van.den.brandt#040energie.nl
Infoavond IsolatieWebinarVolgt per emaildi 22 nov20.00post#lugos.nl
Zonnepanelen Tongelre, StratumWebinarVolgt per emailwo 7 dec20.00marnix.vlot#040energie.nlhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWE2YmRlOGEtZTIyNC00MjE4LTllZGUtNDY0NDRlOGIwY2Nl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f6dca623-87db-49d0-9ee3-3bc8be6b51ee%22%2c%22Oid%22%3a%225b74c35e-db33-48e8-9f60-72f0f162aaef%22%7d

    * = verplicht veld    Opmerkingen: