Warmtescan

Met de warmtebeeldcamera zijn op eenvoudige wijze de warmtelekken van een woning in beeld te brengen. Aan de hand van 6 à 10 beelden krijg je informatie over het verbeteren van de woning en wat je kunt doen om het warmteverlies tegen te gaan of te verminderen.

Huisbezoek

Warmtescans vinden alleen plaats in de winter. Normaal gesproken vanaf december mits het kouder is dan 10 graden Celsius. Na inschrijving wordt een afspraak ingepland. Voor de scan krijg je huisbezoek van twee vrijwilligers. De eigen bijdrage voor de actie is € 20. Je wordt lid van de vereniging voor het lopende jaar.

Omdat de actie seizoensgebonden is en de vrijwilligers beperkt tijd hebben kan de planning uitlopen tot maart.

Meehelpen?

Lijkje je het leuk om mee te helpen bij het uitvoeren van warmtescans? Klik hier voor meer informatie.

Aanmelden voor warmtescan

Helaas lukt het door Corona niet om nieuwe mensen dit seizoen te helpen. We hebben de inschrijving stopgezet.