Meehelpen met de Warmtescan

Als vrijwilliger kun je meehelpen om warmtescans uit te voeren. Op de introductieavond leggen we je uit wat een warmtebeeld camera is en wat je er wel en niet mee kan doen. Ook leggen we uit hoe we te werk gaan in deze actie.

Noot: in de actie werk je in koppels: zo kun je elkaar steunen. Verder kan één persoon zich op de discussie met de deelnemer richten en de ander kan zich concentreren op het maken van de foto’s.

Wat kan wel en wat kan niet

Niet alles is makkelijk te zien op de warmtebeeldcamera foto’s. Ze zijn vooral geschikt om:

  • lokale warmteproblemen te vinden: zoals tocht, verzakkingen van isolatie, koudebruggen, slecht werkende radiatoren en vloerverwarming.
  • mensen een algehele indruk geven waar hun huis veel en weinig warmte verliest

Het is helaas moeilijk om iets over de precieze isolatiewaarde van de grotere geveldelen (muren, ramen, dak of vloer) te zeggen – wat erg bepalend is voor het gasverbruik van een huis. Door te vergelijken lukt het soms. Ook zijn er verstorende factoren, b.v. door zon opgewarmde muren. Vaak is de isolatiewaarde makkelijker te bepalen met een bouwtechnische inspectie.

Weetje: de koudste plek op een buiten foto vind je op een open (heldere) hemel ‘s nachts. Daarom vind je het eerst ijs op platte daken en op de horizontale en schuine delen van je auto.

Ook CO2 meten

In huizen zonder mechanische ventilatie of huizen waar alle kieren zijn gedicht kan het zijn dat er te weinig geventileerd wordt. Alle warmtescanners krijgen een CO2 meter mee. Als tijdens het gesprek met de deelnemer de CO2 waarde al flink op loopt is het waarschijnlijk erg matig gesteld met de ventilatie – en kan het de moeite waard zijn om verbeteringen aan te brengen.

De basiswaarde (buitenlucht) van CO2 is ca. 400 ppm. Bij waardes die langer (2 uur) boven de 1200 ppm blijven moet er echt beter worden geventileerd.

040Eenergie biedt in de ventilatieactie de slimme ventilatiebox aan voor huizen die een afzuig-ventilatiesysteem hebben (ca. 50% van de huizen). Deze is niet duur bespaart gas en elektra, biedt betere luchtkwaliteit en maakt minder geluid. Hij verdient zichzelf snel terug. We onderzoeken  of we nog beter oplossingen voor een redelijke prijs kunnen aanbieden, zoals balansventilatie.

Inschrijven introductieavond

Kom kennismaken en leer meer over warmtebeeldcamera’s, CO2 meters en ventilatie. De data waarop we de introductie doen zijn worden nu gepland in de weken van 1 en 8 november. Eén bijeenkomst zal in een zaal zijn – daarvoor gelden wel de horeca-regels voor de corona-check. De andere doen we via een webinar. Na afloop kan je aangeven of je wil proberen mee te helpen met de actie.

    * = verplicht veld

    Opmerking