Stel een energie vraag!!
040energie
routes voor energiebesparing
route 5 | samen met de buurt

Samen kom je verder

samen met de buren, buurt- of wijkgenoten

Groep bewoners | Eindhoven - Sintenbuurt

Samen met de buren

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Hoe kunnen we ons als Sintenbuurt voorbereiden op een toekomst zonder aardgas? Een groep eigenaar bewoners in de Sintenbuurt stelde zichzelf die vraag en ging in 2018 aan de slag om zelf een buurtplan te maken. Via de gemeente Eindhoven kregen ze ondersteuning van Buurkracht, een organisatie die buren in heel Nederland helpt om hun buurkracht te ontdekken en te vergroten.

Buurtbewoner Thijs van den Boomen:

'“Ik doe mee omdat ik het belangrijk vind anders om te gaan met natuurlijke bronnen. En om buren op een nieuwe manier te leren kennen.”

In februari 2019 ging het team de wijk door met een warmtebeeldcamera. Dat was één van de acties om te komen tot een plan voor de wijk.


Lees het artikel bij Buurkracht

Samen met de buurt


‘Waarom zelf alles uitzoeken terwijl jouw buurtgenoten ook bezig zijn met besparen en verduurzamen? De kracht van het samen doen!’ Lees over het wijkteam in de Sintenbuurt en kijk eens naar de landelijke initiatieven.

Samen verduurzamen, samen werken voor energiebesparing en duurzame energie in jouw buurt of wijk. Voor mensen die willen verduurzamen met de kracht van je directe buren, andere huishoudens in straat, buurt of wijk. Voor mensen die in een gelijksoortige woning wonen waar gelijksoortige vraagstukken spelen (dak en dakpannen aan vervanging toe of andere zaken van onderhoud, klachten over comfort, plannen voor uitbouw woonkamer, hoog energiegebruik etc). Samen wéét je meer en samen heb je een groter netwerk. Bovendien kun je voordeel halen als je samen een leverancier of een bedrijf benadert. Voor mensen die het gezellig vinden om het samen op te pakken. Voor mensen die willen verduurzamen en het buurtgevoel willen versterken.

Meer over bewonersinitiatieven

Landelijk is er veel aandacht voor het stimuleren van bewonersinitiatieven. De participatiecoalitie publiceerde Bewonersinitiatief in de warmtetransitie, 20 lessen uit de praktijk. Interessant als je zelf een initiatief wilt opzetten. Of als je – bijvoorbeeld als beleidsmaker bij een gemeente of woningcorporatie – bewoners wilt ondersteunen. Kijk ook eens op de pagina voor bewoners website van de participatiecoalitie.De participatiecoalitie is een samenwerking van vijf maatschappelijke organisaties van, voor en door bewoners:

Hoe andere buurtinitiatieven ............

Graag plaatsen we hier verhalen van initiatieven in Eindhovense buurten die deze route doorlopen of doorlopen hebben. Wil je jullie verhaal delen: Laat het ons weten en neem contact op.


Jouw verhaal delen? Laat het ons weten

Tips voor jouw oriëntatie

Kijk eens bij de maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor meer 'samen met de buurt':

Deel dit artikel