gasmeter

Gasverlaters: hoe kom je gratis van het gas af?

Op dit moment berekenen netbeheerders je ca. € 750,- als je van het gas af wilt. Vanaf 2021 wordt dit bedrag mogelijk gehalveerd. Maar kun je er ook gratis vanaf komen?

Als je gas gebruikt…

… heb je met één partij te maken: je gasleverancier. Greenchoice, Nuon, Eneco en ga zo maar door – de keuze is reuze. Zodra je een contract hebt met een gasleverancier, ontstaat er automatisch ook een ‘aansluit- en transportovereenkomst’ (ATO) tussen jou en de netbeheerder in je regio.

gasmeterBij ons is Enexis de netbeheerder voor gas en elektriciteit. Enexis zorgt voor levering van gas en elektriciteit, het opnemen of uitlezen van de verbruiksstanden, onderhoud van het net enzovoort. Je betaalt deze zogeheten netwerkkosten niet rechtstreeks aan Enexis; ze zijn opgenomen in het voorschot dat je elke maand betaalt aan je gasleverancier. In 2020 is dat voor een doorsneehuishouden € 175,54 per jaar ofwel € 14,63 per maand. Voor dat bedrag zou je ook extra stroom kunnen inkopen voor je gasloze woning, zo’n 700-900 kWh per jaar.

Hoe kom je van deze kosten af als je geen gas meer gebruikt…

… en dus geen gasleverancier meer nodig hebt? Het lijkt simpel: je zegt het contract met je gasleverancier op en dan heb je ook geen netbeheerder meer nodig. Want er valt geen verbruik meer te meten, het gasnet hoeft voor jou niet onderhouden te worden enzovoort. De ATO die stilzwijgend tot stand is gekomen toen je je gasleverancier koos, komt dan te vervallen. De gasleverancier incasseert geen voorschot meer bij jou en dus ook geen netwerkkosten. De gasaansluiting met de gasmeter blijft zitten; die zijn niet jouw eigendom en wat de netbeheerder ermee wil doen moet ie zelf maar weten. Einde verhaal, zou je denken. De praktijk is echter weerbarstiger!

Volgens een nieuwsbericht op de site van Enexis is er slechts één mogelijkheid: men verzoekt je vriendelijk om zelf je hoofd in de financiële strop te steken. Of je maar even verwijdering van je aansluiting wilt aanvragen via mijnaansluiting.nl, een gezamenlijke website van alle netbeheerders. Enexis haalt vervolgens de hele aansluiting weg, met gasmeter en al. Van de meterkast tot aan de hoofdleiding. Als opdrachtgever voor deze klus – want dan ben je dan – kun je een rekening van € 752,55 tegemoetzien (tarief per 1.1.2020, exclusief eventuele herbestrating). De netbeheerder verwacht dus van jou dat je betaalt voor het niet meer gebruiken van iets dat niet van jou is.

Let wel: de gasaansluiting bevindt zich wel in jouw huis, maar is niet jouw eigendom. Ga er onder geen beding zelf aan knutselen.

Netbeheerders wringen zich in de vreemdste bochten…

… om je ervan te overtuigen dat je toch echt de verwijderingskosten moet betalen. Ook al heb je geen gascontract en dus ook geen ATO. Bijvoorbeeld dat het onveilig zou zijn om een niet gebruikte gasleiding te laten zitten. Mij lijkt een wél gebruikte gasleiding stukken gevaarlijker. Denk aan lekkage, stokoude gasfornuizen, geisers en gaskachels, slecht geïnstalleerde en niet onderhouden cv-ketels, vorming van koolmonoxide …

In vijf gasloze jaren is in mijn huis volgens de slimme meter precies nul liter gas ‘verbruikt’ – verbruik zou op lekkage duiden. Terwijl er met het slotje op mijn gasmeter niets anders is gedaan dan verhinderen dat ik de hoofdkraan weer opendraai. Enexis weet dit en doet er niets mee. Hoe onveilig zal het dan zijn?

Uitspraak kantonrechter

Interessant is de uitspraak van de kantonrechter in de zaak van een Drentse gasverlater tegen netbeheerder Rendo. Volgens de rechter is er in dit geval geen wettelijke grondslag om de gasverlater te laten opdraaien voor de kosten van de ongevraagde verwijdering van de gasaansluiting. Hoe de netbeheerders op deze uitspraak gaan reageren is nog niet bekend.

De weg van de minste weerstand…

… is dat je de afsluitkosten betaalt. Bij Enexis kost het volledig verwijderen van de aansluiting nu € 752,55. De Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan met een voorstel van GroenLinks om de verwijderingskosten bij alle netbeheerders te halveren, als handreiking aan de milieubewuste gasverlater, wellicht vanaf volgend jaar. Het verlaagde afsluittarief komt ongeveer overeen met twee jaar de vaste kosten van € 175,54 (tarief 2020).

Als je niet wilt betalen voor verwijdering

  1. Vraag niet zelf afsluiting of verwijdering aan, want dat houdt in dat je opdrachtgever bent en dus moet betalen voor de door jou gevraagde dienst. De enige partij waar jij als consument mee te maken hebt is de gasleverancier: het energiebedrijf waar je je voorschot aan betaalt. Zij sluiten de ATO af zodra je klant bij hen wordt en zij beëindigen de ATO als je geen klant meer bent.Voor de zekerheid kun je bij je opzegging nog melden dat je je gasleverancier machtigt om meteen ook je ATO op te zeggen bij de netbeheerder, hoewel dit eigenlijk niet nodig zou moeten zijn; maar sommige gasleveranciers zullen je bijvoorbeeld wijsmaken “dat je een ATO niet kunt opzeggen” of wijzen je erop dat het je sowieso geld gaat kosten. Echter de aanhouder wint en je zegt dus je gascontract op, waarna je geen voorschot voor gas en netwerkkosten meer betaalt en een eindnota krijgt.
  2. Krijg je na het stopzetten van je gascontract een standaardbrief van Enexis gericht aan ‘de gasverbruikers op dit adres’? Gebruik je geen gas meer, dan kun je deze post ongeopend retour sturen met de aantekening ‘er zijn geen gasverbruikers op dit adres’. NB Dit kun je beter niet doen als de brief gericht is aan ‘de bewoners’, want bewoners zijn er wel.
  3. Open je de brief toch? Gasverlaters wordt deze mogelijkheid geboden: Gaat u geen gebruik meer maken van uw gasaansluiting? In verband met veiligheid sluiten we de gasaansluiting maximaal 12 maanden af. Weet u al dat u de gasaansluiting in de toekomst niet meer gaat gebruiken? Vraag dan een verwijdering aan via www.mijnaansluiting.nl. Aan afsluiten en verwijderen zijn kosten verbonden.Een slotje op de meter kost anno 2020 € 141,80. Na 12 maanden wordt van je verwacht dat je alsnog € 752,55 neertelt voor het verwijderen van de aansluiting – tenzij tegen die tijd de halvering van het tarief van kracht is. Je bent echter niet verplicht om verwijdering aan te vragen! Zie verder punt 1.
  4. Reageer je niet, dan zul je nog wat herinneringen krijgen. Je kunt deze negeren en dan kan het zijn dat er een hele tijd later ineens een paar Enexismedewerkers voor de deur staan om het gas af te sluiten. Let wel: dit gebeurt op initiatief van Enexis. Jij geeft geen opdracht.Teken niets, maar laat de heren (dames zijn het zelden) wel binnen om bij ‘hun’ gasaansluiting te doen wat ze noodzakelijk vinden. Verder dan dat hoeft je medewerking niet te gaan. Komt hun onverwachte bezoek je niet uit, vraag ze dan om weg te gaan en schriftelijk een afspraak te maken. Je bent niet verplicht je telefoonnummer te geven en je adres hebben ze al. Zorg dat eventuele huisgenoten weten hoe te handelen bij zo’n onverwacht bezoekje.
  5. Reageer je wel, doe dat dan via mail of schriftelijk zodat vastligt wat er besproken is, wanneer en met wie. Kortom: bouw vanaf het begin een dossier op. Laat weten dat je het oké vindt dat Enexis werkzaamheden aan je gasaansluiting wil verrichten en dat je bereid bent hiervoor een afspraak te maken. Stel daarbij duidelijk te dat je wel meewerkt aan de door Enexis gewenste werkzaamheden – d.w.z. je maakt de voordeur voor ze open op het afgesproken tijdstip – maar dat jij geen opdracht geeft voor de werkzaamheden.

Soms wordt er gedreigd met deurwaarders en incassobedrijven of de netbeheerder ‘adviseert’ je om ‘het geschil’ voor te leggen aan de Geschillencommissie Energie. Dat laatste is simpel: jij hebt geen geschil en als Enexis vindt van wel, zijn zij degenen die moeten aantonen dat jij fout zit, al dan niet via de Geschillencommissie.

Voor deurwaardersgedoe: lees je in op de onvolprezen website Tweakers, zie aan het eind van dit artikel. Ook wordt wel – ten onrechte – verwezen naar de Tarievencode Gas. Ook hierover kun je op Tweakers meer lezen. Tot slot: reken erop dat het hele gedoe met alle correspondentie maanden kan duren.

Een nieuwbouwwoning die met een gasaansluiting wordt opgeleverd…

… terwijl je niet van plan bent die ooit te gaan gebruiken: dat is een speciaal geval. Je sluit géén contract met een gasleverancier en er komt dan ook geen ATO tot stand op dit adres. In dat geval zal de netbeheerder vroeg of laat de aansluiting weghalen zonder kosten voor de bewoner.

Als je verhuist naar een bestaande woning…

… en nooit een gascontract afsluit, geldt hetzelfde als bij een nieuwbouwwoning. Je bent niet verplicht een gascontract af te sluiten als je geen gas gaat gebruiken. Er ontstaat dan ook geen ATO.

Wil je je echt in de materie verdiepen…

… en heb je er de tijd voor, dan biedt Tweakers een schat aan informatie. Zie hieronder bij Leesvoer. In deze zeer breed georiënteerde community vind je de ervaringen van een paar honderd mensen die de afgelopen jaren bijna allemaal kosteloos van hun niet gebruikte gasaansluiting af zijn gekomen.

Het lastige is dat verschillende netbeheerders verschillende strategieën hanteren om gasverlaters onder druk te zetten om toch te betalen en dat die strategieën ook nog weleens veranderen. Er is dus geen standaard handelwijze voor het toenemende aantal gasverlaters. Doorgaans wordt het een zaak die maanden in beslag neemt met correspondentie over en weer. Op Tweakers vind je ook voorbeeldbrieven die je ter inspiratie kunt gebruiken.

Overigens vind je er ook veel info en ervaringen over zonnepanelen, warmtepompen enzovoort, vaak van zeer ervaren mensen of professionals in de betreffende branche.

Samengevat

Voor een paar honderd euro bespaar je jezelf een hoop rompslomp. Je kunt nu meteen € 752,55 aftikken voor verwijdering of je kunt overwegen in afwachting van de tariefsverlaging naar ca. € 376,- eerst € 141,80 te betalen voor 12 maanden een slotje op de meter.

Vind je het sowieso onredelijk om te betalen voor iets dat niet van jou is dat je niet (meer) gebruikt, geef dan nooit ofte nimmer zelf opdracht om de aansluiting te laten verzegelen met een slotje of te laten verwijderen; verleen alleen medewerking als Enexis uit zichzelf iets wil doen met de aansluiting en onderteken niets.

Leesvoer

  • Tweakers Gas de deur uit doen, gratis of toch niet? Deel 1 en deel 2. Lees in ieder geval de startposts met uitleg en overzichten en/of gebruik het zoekwoord Enexis. Gebruik de meest recente informatie en/of leg je vraag voor op het forum, maar vraag geen dingen die je makkelijk zelf had kunnen opzoeken, dat wordt niet erg gewaardeerd.
  • Download het boekje De afsluitboete bestaat niet van ‘oppertweaker’ Bram Bos.
  • Op de site van Enexis vind je veel informatie over het verwijderen van je gasaansluiting. Let wel: je bent op geen enkele manier verplicht om op de ‘Enexismanier’ te werk te gaan, maar het is wel goed voor de beeldvorming om een en ander eens door te lezen.
  • Artikel op Tweakers over de gewonnen rechtszaak van een Drentse gasverlater tegen de netbeheerder. Hij hoeft de afsluitkosten niet te betalen.NB De meeste mensen nemen gas en elektriciteit af van dezelfde leverancier. Dit is echter geen verplichting. De netbeheerder kan niet je elektriciteit afsluiten met als reden dat je ‘weigert je vaste kosten voor gas te betalen’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *