Zonnepanelen, winddelen of groene stroom

Stroom van eigen zonnepanelen, aandelen in een windmolen of een contract voor groene stroom bij de goedkoopste leverancier. Is dat allemaal even duurzaam? Een korte inleiding door -voorzitter Marnix Vlot.

Wat is het verschil, hoor ik u denken, wat zou ik moeten doen? Daarvoor is het belangrijk om te begrijpen wat het effect is van het kopen van zonnepanelen, winddelen of groene stroom op de vergroening van de energievoorziening. Daaronder verstaan we de overgang van olie, gas en steenkool naar hernieuwbare, niet-vervuilende energiebronnen.

Groene stroom

Betekent alleen dat “wij een paar procent van de kosten voor het opwekken van een opwekinstallatie voor groene stroom extra betalen”.

Betekent alleen dat “wij een paar procent van de kosten voor het opwekken van een opwekinstallatie voor groene stroom extra betalen”.

Veel groene stroom is Nederlandse ‘grijze stroom’ uit kolencentrales die ‘groen gemaakt’ wordt door groencertificaten van Noorse waterkrachtcentrales: een soort groengarantiebewijs, dat gewoon te koop is. Bij de ‘groenere’ energiemaatschappijen komen die groencertificaten van Nederlandse windmolens of zonnepanelen. Maar door deze groene energie te kopen komen er geen nieuwe waterkrachtcentrales, windmolens of zonnepanelen bij.

De opbrengst van de groencertificaten dekt een heel klein deel van de investeringen die nodig zijn. Het is de overheid die bepaalt hoeveel windmolens er gebouwd mogen worden en waar, en hoeveel subsidiegeld er beschikbaar is. Het idee dat je als consument invloed hebt op de vergroening is helaas niet juist; er ontstaat gemakkelijk de verkeerde indruk.

Een plakje windmolen

winddelen

Betekent alleen dat “je een deel van een molen financiert in plaats van een bank of investeerder”.

Bij veel ‘aandelen’ die je kunt kopen in bijvoorbeeld een windmolen geldt hetzelfde: vaak betreft het bestaande molens die ‘in plakjes’ worden doorverkocht aan particulieren. En ook nieuwe molens vallen onder de subsidie en vergunningsregels van de overheid. Resultaat: je koopt groene stroom die anders ook wel verkocht zou zijn, dus is er geen effect op de vergroening. Er bestaan slechts enkele uitzonderingen in de categorie deel-projecten, allemaal lokale initiatieven.

Je eigen zonnepanelen

Komt er alleen door eigen initiatief

Komt er alleen door eigen initiatief

Het leggen van zonnepanelen op je eigen dak creëert (als enige!) een 100% nieuwe bijdrage aan de groene opwekcapaciteit in Nederland. De stroom die je zelf produceert komt van nieuwe opwekcapaciteit, die je vroegere afname van grijze of vergroende stroom (deels) vervangt.

Grijs of groen?

Maakt het dan helemaal niks uit of je grijze of groene stroom koopt? De echte groene energiemaatschappijen doen wel hun best om binnen de kleine ruimte die de overheid biedt het beste resultaat te realiseren. Ook maak je je voorkeur over de toekomst duidelijk door ‘Nederlandse groene stroom’ te kopen van zo’n maatschappij. Maar wil je werkelijk een bijdrage leveren:

  • Probeer dan je eigen energiegebruik te verminderen zodat je minder stroom hoeft te kopen.
  • Leg zonnepanelen op je eigen dak en wek je eigen stroom op.
  • Probeer deel te nemen in een van de (heel schaarse) initiatieven om duurzame energie lokaal op te wekken.

Hier toch een website om de “groenste” leverancier te kunnen vinden; want we hebben er tenslotte allemaal wel één nodig.

Perspectief

Het verminderen van ieders energiegebruik en het gebruik van kleinschalige lokale mogelijkheden voor duurzame energieopwek zijn een essentieel deel van alle scenario’s voor een duurzame energievoorziening in de nabije toekomst (2040-2050).

copy-copy-copy-040energie_logo-e1387211776319.pngHet gebrek van directe invloed van de burger op de grootschaliger ontwikkelingen op energiegebied en de dwingende noodzaak om werk te maken van kleinschalige oplossingen waarin de burger zijn rol wel moet nemen, heeft aan de basis gelegen van de oprichting van 040energie.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *