Warmtepompactie traag maar gestaag

Zonnepanelen gaan tegenwoordig als warme broodjes over de toonbank, maar bij een warmtepomp komt aanzienlijk meer kijken. De inzet van de werkgroep warmtepompen is er niet minder om. In 2019 komen er weer nieuwe informatieavonden.

  • De werkgroep warmtepompen heeft in 2018 5 infoavonden georganiseerd. Daar zijn ca. 360 belangstellenden geweest, waarvan 68 mensen een quickscan hebben aangevraagd. Daarop volgden 25 schouwbezoeken. Tot hoeveel warmtepompinstallaties dat heeft geleid is nog niet te zeggen omdat er nog een aantal in de pijplijn zitten.
  • Met de toenemende gasprijzen zijn warmtepompen nu eerder terugverdiend. Dus is het des te belangrijker om je goed te informeren. In 2019 wil de werkgroep 8 infoavonden organiseren. De eerste is gepland op maandag 21 januari in Buurthuis de Boemerang, Planetenlaan 1a, gericht op de omliggende buurten. De avond begint om 20.00 uur. Aanmelden vooraf is noodzakelijk, want er is steeds veel belangstelling voor de infoavonden.
  • Op 18 september was er ook een warmtepompavond voor gevorderden.
  • De werkgroepleden hebben hun kennis uitgebreid door de Vakbeurs Energie in Den Bosch te bezoeken op 9 oktober.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *