Werkgroep warmtebeeldcamera van start

De oproep ‘wie wil als vrijwilliger gaan werken met de warmtebeeldcamera’ heeft effect gehad: er is inmiddels een werkgroep, bestaande uit zeven leden. De komende maanden zullen ze gebruiken om ervaring op te doen.

warmtebeeldcamera
De werkgroepleden gaan zich bekwamen in het gebruik van de warmtebeeldcamera, het ‘lezen’ van de beelden en het geven van informatie over warmtelekken en adviezen aan de bewoners van de in beeld gebrachte huizen.

Pilot

In het najaar als het weer kouder wordt (oktober-november) gaat het dan echt beginnen: de actie ‘breng de warmtelekken van uw woning in beeld’. Bewoners moeten zelf ook wat doen: van tevoren met kritische blik hun huis doorgaan om zelf te kijken waar zij denken dat mogelijk warmtelekken zitten. Voorlopig is deze actie een pilot met een beperkt aantal ‘schouwen’ om erachter te komen hoe zo’n huisbezoek het beste kan worden opgezet, hoeveel tijd het kost, wat de resultaten zijn enzovoort, kortom om te toetsen aan de praktijk, ook wat betreft de kosten.

Opschalen
Daarna kan eventueel worden opgeschaald naar een grotere groep deelnemers. Het aanschaffen van een professionele camera om nog betere beelden te kunnen maken is dan een gerechtvaardigde volgende stap. Wordt vervolgd. Wil je alvast eens zien hoe dat nu werkt met die warmtebeelden? Bekijk deze video en deze.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *