Collectieve warmtenetten en warmteopslag

Dit artikel is op persoonlijke titel van Rob Weijs.
De Warmtetransitievisie van Eindhoven (download) gaat vooral over warmtenetten. Er staat niet bij hoe dat georganiseerd gaat worden. Maar gezien de relatieve grootschaligheid in de verst gevorderde Eindhovense wijk ‘t Ven, ligt het voor de hand dat gedacht wordt aan warmtenetten die door een groot bedrijf worden gerund dat hiermee geld wil verdienen.

Van grotere warmtenetten zoals dat in Meerhoven wordt niet iedereen even blij. Maar als het kleinschaliger wordt aangepakt in heel nauwe samenwerking met bewoners, dan wordt het een ander verhaal. Helaas gebeurt dat in Eindhoven nog niet. Landelijk zijn er wel al interessante voorbeelden (zie verder op). Is het tijd voor initiatieven van onderop?

In Eindhoven heb je op veel plekken groepen huizen rondom een grasveld, zoals hier in Oude Gracht.

In dat grasveld kan gemakkelijk een goed geïsoleerde seizoensopslag voor warmte worden aangebracht, zonder dat de functie van dat veld daardoor verdwijnt. De vraag is niet: wie gaat dat betalen? Want hier hou je uiteindelijk geld aan over. De vraag luidt dus: wie gaat het geld voorschieten?

In Nagele wordt gewerkt aan een seizoensopslag waarin de warmte komt van warmtecollectoren op de daken. Die warmte houdt ‘s winters de huizen warm. Voor acht woningen is de warmteopslag inmiddels gebouwd. Het is de bedoeling dat het hele dorp Nagele in 2028 van het gas af is. Verdere informatie: www.energieknagele.nl

In het Ramplaankwartier in Haarlem staat een zonnewarmtenet op het punt van beginnen. Het plan is doorgerekend door de TU Delft. De charme is dat het in stapjes kan worden uitgerold. Om mee te doen zijn investeringen nodig om de woning 55o-warmtepompready te maken. Dat betekent dat de woning met een watertemperatuur van 55o ook op koude dagen warm te krijgen is. Inmiddels hebben bijna driehonderd bewoners aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn. Verdere informatie: ramplaankwartier.nl

In ecodorp Boekel zorgt de stroom van 650 zonnepanelen voor het opwarmen van de basaltaccu. Het gaat om een nieuwe wijk van 30 woningen. De overtollige elektriciteit wordt omgezet in warmte die het basalt opwarmt tot 450 graden. De capaciteit is voldoende om in de winter de woningen warm te houden.

Heb je behoefte aan nog meer inspiratie? De Eindhovense werkplaats voor duurzame ontwikkeling Omslag loopt al veel langer warm voor ecodorpen. Ze hebben er een extra pagina voor gemaakt: www.omslag.nl/wonen/ecodorpen

Voor meer informatie: email

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.