Stel een energie vraag!!

Oprichting 040energie

Het comité van oprichting van de vereniging 040energie bestaat uit de volgende personen:

Marnix Vlot, initiatiefnemer en voorzitter, woont sinds 1986 in Eindhoven. Recentelijk deed hij een Master of Business in Energy Management aan de TU Delft. Oplossen van lokale energieproblemen kost erg veel tijd en aandacht. Zonder een lokale aanpak is de energieproblematiek van Nederland, en uiteindelijk ook die van de wereld, niet op te lossen. Daarom de wens een vereniging te stichten die aan alle mensen oplossingen biedt voor ingewikkelde energiezaken. Zo helpen we elkaar en samen de wereld.

Frans Vonk, oprichter en bestuurslid, woont sinds 1968 in Eindhoven. Hij is zelfstandig energieadviseur met Oost-Brabant als werkterrein. “Het energieverbruik verminderen in huishoudens begint met zo veel mogelijk energie besparen. Dat kan door de isolatie van de woning te verbeteren zodat de verwarming minder energie verbruikt en door verstandig om te gaan met verlichting en huishoudelijke apparaten. Let ook op energieverbruik bij de aankoop van apparaten en verlichting. De overstap op duurzame energie is goed voor ons milieu. Als je die zelf opwekt, verlaagt dat je energierekening!”

William op den Brouw, oprichter en secretaris

William op den Brouw woont sinds 1993 in Eindhoven, waar hij aan TU Eindhoven Technische Bedrijfskunde heeft gestudeerd. William is getrouwd, heeft 2 jonge kinderen en werkt als Business Information Expert bij Philips. Verduurzaming en lokalisering van de energievoorziening is een noodzaak om de wereld voor mens en dier leefbaar te houden en onze hoogontwikkelde maatschappij op een duurzame en verstandige manier op een bepaald niveau in stand te houden. Dit is waarschijnlijk ook de enige manier om energie betaalbaar te houden voor de burgers. Daarom heeft William zich aangesloten bij de initiatiefgroep van 040energie. In het bestuur heeft hij de functie van secretaris. William is tevens kerngroeplid van Transitiestad Eindhoven.

Geert-Jan Peeters, oprichter en penningmeester

Guido Wilmes, oprichter en initiator schoolprojecten, is geboren en getogen in Eindhoven, vader van 2 dochters en woont momenteel op Acht. “Ik ben naast vader ook werkzaam als veiligheids- en milieukundige en doe daarnaast ook vrijwilligerswerk. In mijn jeugd werd ik bij de scouting bewust van mijn omgeving en heb ik geleerd dat je door samen te werken veel meer kan bereiken. We moeten werken aan ons individuele gedrag, onze fossiele-brandstofverslaving, overmatige consumptie, verspilling en vervuiling. Wij moeten ons weer verantwoordelijk voelen voor onze omgeving, het klimaat, medemens ,maar vooral voor de toekomst van onze kinderen. Door collectieve duurzame energie op scholen te bevorderen stimuleren we het bewustzijn van de jeugd. Scholen zijn vaak het middelpunt in een gemeenschap. Zij kunnen daarnaast ook in de toekomst het geld dat door duurzame stroom bespaard wordt, weer ten goede laten komt aan ontwikkeling, duurzame projecten en beter onderwijs.”

Oprichtingsverklaring

Deel dit artikel