Privacy & cookies 040energie

Persoonsgegevens die worden verwerkt

040energie gebruikt de persoonsgegevens die u invult op webformulieren of op andere wijze aan ons verstrekt alleen voor de doeleinden waarvoor het formulier dient en om contact op te nemen met haar leden en deelnemers aan acties en evenementen in het kader van de doelstelling van de vereniging. 040energie verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een dienst voor u, om overheidssubsidie te verkrijgen voor 040energie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 040energie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

040energie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren. Indien u aanvullend diensten via 040energie heeft afgenomen (schouw of installatie), dan worden uw gegevens bewaard om aanvullend ondersteuning te kunnen verlenen. In andere gevallen worden de gegevens nog 4 jaar bewaard na beëindiging van het lidmaatschap dan wel na informatie uitvraag zonder lidmaatschap. Daarna worden uw persoonsgegevens, als boven opgesomd, verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw lidmaatschapsgegevens wijzigen of uw lidmaatschap opzeggen met het formulier Wijzigen en opzeggen. U kunt u uitschrijven van de nieuwsbrief door middel van de unsubscribe link in de betreffende nieuwsbrief of met het formulier nieuwsbrief registratie. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@040energie.nl. 040energie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Mailings en nieuwsbrieven

Voor het versturen van mailings en nieuwsbrieven over verenigingsactiviteiten en relevante informatie over duurzame energie en energiebesparing maakt 040energie gebruik van Mailchimp. Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten en voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. 040energie heeft een data processing agreement met Mailchimp. 040energie verwijst naar de Privacy Policy en Terms of use van Mailchimp. Uitschrijven van de nieuwsbrief kan door middel van de unsubscribe link in de nieuwsbrief of via het formulier nieuwsbrief registratie.

Beveiligen

040energie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door 040energie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met 040energie op via het contactformulier.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Dit zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie zoals een telefoonnummer, IP-adres of e-mailadres uit cookies worden herleid. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, krijgt u een melding waarin wij om uw akkoord vragen voor het gebruik van cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen.

Website gebruik bijhouden

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten zoals hun advertentienetwerk omdat wij online promotiecampagnes voeren voor onze vereniging. Dit betekent dat uw internetgedrag kan worden gemonitord en er een profiel kan worden opgebouwd. Dit profiel wordt absoluut niet gekoppeld aan uw naam, IP-adres of andere persoonlijke gegevens.

Google Analytics kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en is bijv. niet gekoppeld aan uw naam of e-mailadres.

040energie maakt ook gebruik van Clicky voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 040energie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Voor meer informatie zie “terms-of-use” en “privacy policy” van Clicky (040energie website gebruikers zijn visitors).

Gebruik gegevens voor onderzoek

Incidenteel zal 040energie gegevens van deelnemers delen met onderzoeksinstellingen. Dit gebeurt altijd onder de voorwaarde dat verspreiding van deze gegevens beperkt is tot wat nodig is voor het onderzoek en zij slechts anoniem gebruikt kunnen worden.

Informatie en contact

Zie: verenigingszaken