Congrestival: verder!

Het Congrestival040 over de versnelling van de verduurzaming in Eindhoven is op maandag 10 oktober afgesloten. Naast het houden van een (duurzaamheids-)markt waaraan ook heeft meegedaan, heeft in de afsluiting de uitwerking van nieuwe duurzaamheidsinitiatieven centraal gestaan.

Dit ging in de vorm van zeepkistpitches, gebaseerd op ideeën en plannen zoals die de afgelopen weken in het Duurzaamheid20161010-eindhoven_029coscafé en de werkateliers zijn ontstaan. Onderstaand krijg je een indruk om wat voor initiatieven het gaat. Hieraan hebben leden van  een bijdrage geleverd in de voorafgaande sessies. Het praten is nu voorbij, het operationaliseren is gestart en zal vanuit de gemeente worden gemonitord en waar mogelijk worden ondersteund. Onderstaand een beknopt overzicht van de thema’s waar het meest mee verbonden is:

  1. 20161010-eindhoven_008co“Leuke Alternatieven Voor Aardgas” (“LAVA”): ons aardgas raakt op, welke alternatieven gaan we als warmtebron gebruiken? Dit perspectief gaat geleidelijk steeds belangrijker worden. Het duurt geen 10 jaar meer voordat er beslissingen gaan vallen m.b.t. al of niet vervangen van het huidige aardgasnetwerk in sommige wijken binnen de gemeente Eindhoven. Stel dat het jouw wijk al betreft. Wat ga je dan doen?
  2. commitmentCommitment: hoe vergroten we de betrokkenheid en het draagvlak van burgers met betrekking tot de verduurzaming. Door middel van circa 7 projecten wordt de communicatie vanuit de gemeente onder de loep genomen en ‘meer direct en dichter bij’ de burger gebracht. Ook gaat er volop aan educatie op scholen worden gewerkt en gaat de haalbaarheid worden onderzocht om te komen tot een AdviesCentrum voor Duurzaamheid.
  3. Energiemanagement: professionalisering tot op huisniveau. Hierbij wordt uitgewerkt hoe huishoudens en bedrijven begeleid kunnen worden in hun streven naar verdere verduurzaming.
  4. Wie kunnen en moeten zich inzetten om Eindhoven nog duurzamer te maken? Voor het realiseren van de versnelling zijn als ‘voortrekkers’ volgens een eerste schatting minimaal nodig 2000 inwoners, 250 zorgprofessionals, 800 bedrijfsmedewerkers en 50 ambtenaren. Hoe krijg je dit voor elkaar, ingericht en werkend?
  5. Hoe krijgen we in Eindhoven op de informatieplatformen tips voor het meetbaar maken, verbinden, kennis en ervaring delen en een podium bieden aan duurzame initiatieven. Hoe blijven we in beweging? 040/Goed Bezig is een mooie eerste stap, maar er moet meer gebeuren.

Als je meer wilt weten hierover of wellicht een bijdrage wilt leveren, neem dan contact op met Marnix Vlot marnix_email of Gé de Jong ge_email.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *