Vooruitkijken: 040energie over tien jaar

In het najaar van 2018 heeft het bestuur van in een aantal bijeenkomsten nagedacht over de strategie voor de komende 10 jaar.

We hebben gekeken naar de positie die nu – 5 jaar na oprichting – inneemt in de energietransitie van Eindhoven, wat onze sterktes en zwaktes zijn, waar kansen en bedreigingen liggen en waar we heen willen. Bij deze sessies waren ook een vertegenwoordiger van de gemeente en de zonnepaneleninstallateur aanwezig.

 

Onze oorspronkelijke missie en waarden blijken nog steeds actueel:

Missie en visie 040energie
Betaalbare, duurzame, lokaal opgewekte energie voor en door de burgers van Eindhoven
Wij maken energiebesparing en betaalbare duurzame energie mogelijk voor zoveel mogelijk Eindhovense burgers. Hiermee dragen we bij aan een duurzame en leefbare stad. Door als burgers samen te werken in een energiecoöperatie kunnen we een forse bijdrage leveren om Eindhoven in 2045 energieneutraal  te maken.
Betaalbaar, Duurzaam, Lokaal, Onafhankelijk, Betrouwbaar, Zonder winstoogmerk, Samenwerken, Actief op wijkniveau, Samenwerking op stadsniveau

Om deze missie waar te maken is het belangrijk dat groeit, zowel in ledenaantal (deelnemers) als in het aanbod van verschillende diensten aan de leden.

Zonnepanelenactie en meer
Een belangrijk onderdeel van de strategie de komende tien jaar is de groei van de zonnepanelenactie. Onze ambitie: over 10 jaar hebben we 10.000 huizen van zonnepanelen voorzien (we staan nu op ruim 500 in de afgelopen 5 jaar). Daarnaast willen we flink groeien met warmtepompen. Met de onlangs opgeleide energiecoaches willen we minstens 5000 energieadviezen uitbrengen. Daarnaast staan een groot aantal buurtprojecten en meer zonneparken/collectieve zonnedaken op ons verlanglijstje.

Wat is ervoor nodig?
Om deze ambitieuze plannen te realiseren moeten we ook een aantal organisatorische zaken verbeteren. De naamsbekendheid van in Eindhoven moet oplopen tot 50% van de huishoudens in Eindhoven, onder andere door beter gebruik van social media. Daarnaast hebben we meer vrijwilligers nodig en is het voor sommige activiteiten waarschijnlijk nodig om met betaalde professionele krachten gaan werken. Om de verwachte forse groei van het aantal leden en deelnemers aan de diverse acties te verwerken moeten we ook onze leden- en projectadministratie beter automatiseren. Daarvoor gaan we stapsgewijs een systeem speciaal voor energie-initiatieven invoeren: Econobis.

Wil je meer weten over de toekomstplannen van ? Of wil je hieraan als vrijwilliger een bijdrage leveren? Stuur dan een bericht naar .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *