Verenigingszaken

[sc:040energie] is een vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 5976 3701.

Het correspondentieadres van de vereniging is:

Grasfonteinkruid 19, 5658 GM Eindhoven

U kunt ons bereiken met het [sc:contact ] of e-mail rechtstreeks naar: [sc:secretaris_email ].

Oprichting 040energie

Hier vind je: comité van oprichting en de oprichtingsverklaring.

Het huidige bestuur (sinds de ALV van 17/1/2018)

  • Marnix Vlot: Voorzitter
  • William op den Brouw: Secretaris
  • Andries Piscaer: Penningmeester
  • Ad van den Brandt
  • Rob Weijs: officieel geen lid van het bestuur, kandidaat bij volgende ALV.

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement per 17-1-2018:

De statuten van de vereniging per 29-9-2016:

De (oude) statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging (voor 29-9-2016):

ALV stukken

De stukken van de ALV van 29-1-2019: zip file incl. notulen

De stukken van de ALV van 17-1-2018: zip file incl. notulen

De stukken van de ALV van 12-1-2017: zip-file incl. notulen

De stukken van de ALV van 26-9-2016: zip-file incl. notulen

De stukken van de ALV van 5-9-2016: zip-file incl. notulen

De stukken van de ALV van 13-1-2016:

De stukken van de ALV  van 13-1-2015: