Participeren in Regionale Duurzame Energieopwekking

Vorig jaar hebben de vereniging KempenEnergie en Veldhoven Duurzaam de coöperatie KempenStroom opgericht. KempenStroom gaat zich bezighouden met grootschalige duurzame energieopwekking op daken en op land in de Kempen. Denk aan zonnedaken, zonneparken, windmolens maar ook energieopslag.

040energie geeft met dit verhaal bekendheid aan Kempenstroom in de gemeente Eindhoven. Dit artikel moet niet gezien worden als een aanbeveling: je moet je eigen oordeel vormen over participatie.

Wat doet Kempenstroom

Via KempenStroom kun je participeren in duurzame energieopwekking in je eigen regio, iedereen kan lid worden en meedoen. Participeren betekent dat je betrokken kunt zijn bij de ontwikkeling van voorzieningen, de bouw en de exploitatie. Je wordt via de coöperatie mede-eigenaar en deelt in winsten.

Gemeenten in de Kempen hebben zoekgebieden aangewezen en criteria benoemd voor grootschalige zon- en windparken. In die zoekgebieden ontstaan nu initiatieven. In het landelijke Klimaatakkoord, in de Regionale Energie Strategie en in het beleid van de meeste gemeentes is opgenomen dat 50% van grootschalige energieopwekking op land lokaal eigendom moet worden. De coöperatie KempenStroom gaat daar invulling aan geven. Wij initiëren deels zelf en worden 100% eigenaar van die projecten.

Projecten

Het eerste project wordt ongeveer 1250 zonnepanelen op een dak van een bedrijvencentrum. Bij  grote projecten op land werken we samen met projectontwikkelaars en worden we 50% eigenaar van het park. Het eigen vermogen dat nodig is om  dat eigendom te verwerven, wordt verkregen uit de investeringen die leden van de coöperatie doen.  Je kan dit zien als een groene manier van beleggen.

Bij elk project worden er KempenStroomDelen vrijgeven waar leden op in kunnen tekenen. Een KempenStroomDeel kost 100 euro. Dit bedrag is bewust laag gekozen zodat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen. KempenStroom streeft naar een goed rendement op de KempenStroomDelen. De ervaring van andere energiecoöperaties laat zien dat rendementen van 3 tot 5% haalbaar zijn.

Betrokkenheid bij verduurzaming

Maar bij participatie gaat het voor KempenStroom niet alleen om financieel participeren. Door betrokken te zijn bij de ontwikkeling van grootschalige projecten in de regio hebben we ook de mogelijkheid om de belangen van omwonenden te behartigen, toe te zien op een mooie landschappelijke inpassing en het bevorderen van een in het gebied passende biodiversiteit. Als mede-eigenaar beslist KempenStroom ook over het beheer van het park gedurende 25 jaren.

Meer informatie

Voor meer informatie en lidmaatschap, zie: www.kempenstroom.nl. Lid worden is een mooie stap om betrokken te zijn bij de duurzame energieopwekking in de Kempen en een bijdrage te leveren aan de energietransitie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.