Btw terug bij uitbreiding of vervanging zonnepanelen?

Goed opletten als je een uitbreiding van de installatie  of vervanging overweegt! Gé de Jong vertelt over zijn ervaring.

Noot: naast Gé’s oplossing is er nog een andere, vaak simpeler manier beschreven aan het eind.

Hoe liep het vroeger?
Bij de aanschaf van zonnepanelen in 2014 heb ik als particulier de betaalde BTW teruggekregen door mij aan te melden bij de Belastingdienst als ondernemer. Ik heb toen ook vrijstelling verkregen voor het voeren van een BTW-administratie  via de z.g.  Kleine Ondernemers Regeling( KOR). Als je in de KOR zit, hoef je per kwartaal over de opgewekte stroom als ‘energieproducent’ GEEN BTW af te dragen, maar je kan geen verdere BTW meer terug vragen over nieuwe investeringen. Bijvoorbeeld als je NU aanvullende panelen koopt op jouw bestaande installatie. Onlangs werd ik hierop gewezen. Bij nalezing  bleek dat genuanceerd te moeten worden.
Dit is van belang voor iedere particulier, die VOOR 2020 zonnepanelen heeft gekocht en de BTW destijds heeft terug gevraagd.

Hoe loopt het nu?
Vanaf 2020 is er een nieuwe KOR-regeling door de Belastingdienst ingevoerd. Aan deze regeling moeten niet alleen nieuwe deelnemers vanaf 2020 tenminste 3 jaren mee doen, maar ook alle deelnemers uit de OUDE KOR naar deze nieuwe KOR-regeling overgezet.
De nieuwe deelnemers moeten tenminste 3 jaren aan de KOR-regeling meedoen. De overgezette deelnemers uit de oude KOR kunnen zich per omgaande AFMELDEN. Dan gaat een wachtperiode van 3 kalenderjaren in,  waarin je als (particuliere) energieproducent  BTW moet gaan afdragen en de betaalde btw terugvragen.
Dit kan financieel  interessant zijn als je uitbreiding of vernieuwing van de installatie overweegt. Maar het heeft ook consequenties.

Afmelden doen of niet?
Onderstaand zijn de consequenties aangegeven. Niet alleen financieel maar ook administratief.  Het is aan ‘ieder voor zich’ om de afweging te maken om al of niet af te melden :

  • Na afmelding moet je gedurende een (wacht-)periode van 3 kalenderjaren wachten voordat je weer kunt deelnemen aan de (nieuwe) KOR.
  • In deze wachtperiode ben je verplicht periodiek BTW aangifte te doen over de geproduceerde stroom. Aangifte de je formeel per kwartaal, maar je kunt aangifte op jaarbasis regelen EN
  • moet je een forfaitair bedrag aan BTW over de geproduceerde stroom afdragen aan de Belastingdienst. Dat is al gauw € 60,- tot € 80,- per jaar. Dit bedrag loopt op naar mate  de omvang van de geproduceerde stroom ( zie tabel Belastingdienst) toeneemt. Voor de hele wachtperiode dus al gauw € 180- €240,-
  • Meld je af in het laatste kwartaal, anders betaal je over het gebroken kalenderjaar ook nog.
  • Daartegen over staat dan, dat je de BTW over de uitbreiding van de installatie mag aftrekken.
  • Dit geldt alleen voor particulieren, niet voor ZZP-ers en ondernemers.
Opwekvermogen
in Wattpiek
Forfait (BTW) Opwekvermogen
in Wattpiek
Forfait (BTW)
1 – 1000 € 20 5001 – 6000 € 120
1001 – 2000 € 40 6001 – 7000 € 140
2001 – 3000 € 60 7001 – 8000 € 160
3001 – 4000 € 80 8001 – 9000 € 180
4001 – 5000 € 100 9001 – 10000 € 200

 

Conclusie voor mijzelf:
Ik overweeg mijn installatie  in 2024 te vervangen. Dan is deze ruim terugverdiend. Dan krijgt mijn opwek-capaciteit (op het zelfde dakoppervlak) een ‘boost’. Bijna een verdubbeling.
Die betaalde BTW wil ik dan terug hebben, dan maar 3 jaar het forfait betalen wat voor mij in totaal €240,- is. De betaalde BTW is aanmerkelijk meer!
Ik meld mij af eind 2022. De BTW-administratie (aangifte) vraag ik per jaar uit te voeren.

Gé de Jong

Disclaimer:

  • Ik ben geen fiscalist of deskundige op BTW-gebied. Ga het gehele proces voor jezelf goed na!
  • De informatie afkomstig van sites: Belastingdienst, Consumentenbond en Milieu Centraal
  • Geschreven 20-02-2022. De regelgeving kan wijzigen!
Redactionele toevoeging
Een alternatieve manier om een tweede keer BTW terug te krijgen op zonnepanelen is om de energierekening en de factuur voor de nieuwe zonnepanelen op naam van je partner te laten zetten. Dan kan je partner van de KOR gebruik maken  en de btw terug krijgen. Je partner kan geen ZZPer zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *