Salderingsregeling verlengd tot 2023

De salderingsregeling, die zou worden beëindigd in 2023, daarna in 2020 en ten slotte in 2021, blijft bij nader inzien bestaan tot … 2023.

De ‘terugleversubsidie’ die de salderingsregeling zou gaan opvolgen, wordt niet ingevoerd; de uitvoering bleek te complex. De salderingsregeling blijft nu ongewijzigd tot 2023. Dat wil zeggen: de energie die je met je zonnepanelen teruglevert kun je ‘wegstrepen’ tegen eenzelfde hoeveelheid energie die je op een ander moment in het jaar afneemt.

Overgangsregeling

Na 2023 komt er een overgangsregeling, die eindigt met het geheel vervallen van de saldering in 2031. Daarna krijg je alleen nog de kale stroomprijs voor je aan het net teruggeleverde stroom, zeg maar het inkooptarief van je energieleverancier.
Volgens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat blijft het de komende jaren mogelijk zonnepanelen in een redelijke tijd terug te verdienen. De verwachting van minister Wiebes is dat door de geleidelijke afschaffing een gemiddelde terugverdientijd van circa 7 jaar behouden blijft, maar dat die mogelijk iets kan oplopen tot boven de 7 jaar bij aanschaf na 2020.

Wacht niet met aanschaf
Wat zijn nu de gevolgen als je een gemiddeld systeem (12 all-black zonnepanelen met SolarEdge omvormer) bij onze voorkeursleverancier wilt aanschaffen? De terugverdientijd daarvan is met de huidige prijzen en de salderingsregeling ongeveer 5,5 à 7 jaar, afhankelijk van de oriëntatie.
In de toekomst verandert dit:
– We gaan ervan uit dat de salderingsregeling in acht jaar lineair wordt afgebouwd.
– Het percentage direct gebruik van zonnestroom ‘achter de meter’ stellen we op 20%. (Dit is een aanname: bij een relatief kleine installatie ten opzichte van het energieverbruik wordt een groter deel zonnestroom direct gebruikt.) 80% van de stroom valt dan onder de salderingsregeling.
– We nemen een mogelijke prijsdaling van zonnepanelen niet mee.
Op basis van deze gegevens stijgt de terugverdientijd bij aanschaf in 2019 naar 6 tot 7,5 jaar. Je kunt immers nog tot 2023 van volledige saldering profiteren, daarna start pas de afbouw.
Schaf je begin 2023 zonnepanelen aan, dan stijgt de terugverdientijd tot 7,5 à 10 jaar wanneer we geen rekening houden met dalende systeemprijzen. Het ministerie gaat er echter van uit dat dit wel het geval zal zijn en een redelijke terugverdientijd daardoor haalbaar blijft. En de zonnepanelen gaan daarna natuurlijk nog vele jaren mee.
Conclusie: het blijft vooralsnog gunstig om te investeren in zonnepanelen en het lijkt voordeliger om niet te lang te wachten met de aanschaf.

Dubbel telwerk wordt verplicht
Voor de afbouw van de saldering moet ieder huishouden een meter hebben met afzonderlijke telwerken voor afname en teruglevering. Hiervoor is een wetswijziging aangekondigd. Die dubbele meter hoeft overigens niet verplicht een op afstand uitleesbare ‘slimme meter’ te zijn. Een ander type digitale meter met afzonderlijke telwerken kan ook.
Hoe dan ook, de ‘automatisch salderende’ ferrarismeter met het terugdraaiend wieltje en dito telwerk heeft zijn langste tijd gehad. Sommige oude meters hebben twee wieltjes; dit is echter voor hoogtarief en laagtarief, er wordt geen teruglevering mee gemeten.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *