Terugleversubsidie voor zonnepanelen

Minister Wiebes heeft, 2½  maand later dan beloofd, een brief geschreven over fiscale regelingen voor zonnepanelen. Veel belangrijke details ontbreken echter nog.

UPDATE. De terugleververgoeding die in 2020 zou moeten ingaan is een jaar uitgesteld. De belangrijke details ontbreken echter nog steeds. Tot 2021 blijft de huidige saldering bestaan.

Terugleversubsidie

Voor particulieren is het plan om de salderingsregeling vervangen door een terugleversubsidie  en daarbij een terugverdientijd van 7 jaar mogelijk te blijven maken.

De terugleversubsidie gaat gelden over de daadwerkelijk teruggeleverde energie. Voor de opgewekte energie die meteen in huis wordt gebruikt bespaar je nog steeds de volledige energieprijs. Dit is ongeveer 30% van de typisch opgewekte energie. 70% van de opgewekte energie lever je daadwerkelijk terug  en neem je vaak later weer af. Daar gaat dus de (lagere) terugleversubsidie voor gelden. Het percentage kan uiteraard per huis verschillen.  

Er is ook sprake van een overgangsregeling voor bestaande installaties om ervoor te zorgen dat de terugverdientijd daarvan op peil blijft.

De meter

Voor het meten van die teruglevering is een elektronische (meestal slimme) meter nodig die teruglevering apart registreert. Er wordt nog gekeken hoe iedere zonnepaneleninstallatie van een elektronische meter kan worden voorzien. Onder de huidige regeling kan de plaatsing van een elektronische meters niet worden afgedwongen.

De brief van Wiebes

Hier is de brief van Wiebes aan de Tweede Kamer te vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *