Wijkbijeenkomst Hanevoet groot succes

De informatieavond die Energieteam Hanevoet van [sc:040energie ] op 19 maart organiseerde in samenwerking met Woonbedrijf en Brabantse Milieufederatie was een groot succes. Het thema was “Wanneer draaien onze energiemeters terug?” Meer dan 70 wijkbewoners waren aanwezig. De presentaties gebruikt door de sprekers van de avond (040energie en Woonbedrijf) zijn beschikbaar.

Namens energieteam Hanevoet stond Hans Bommezijn stil bij het belang van het besparen van energie en hij riep op om deel te nemen aan besparingsworkshops die het team dit jaar weer wil organiseren. Aanmelden op energieteam5655@gmail.com

SAMSUNG

William op den Brouw moedigde namens de vereniging [sc:040energie ] de bewoners met een koopwoning aan om lid te worden van de vereniging. De contributie zal rond het symbolische bedrag van € 10 per jaar komen te liggen

[sc:040energie ] zal zich met de leden inspannen om de zonnepanelen collectief in te kopen. Binnen de vereniging is de knowhow aanwezig, zodat u als bezitter van een eigen woning het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden. De doelstelling is om samen met de leden gestalte te geven aan een eigen coöperatie of aan te sluiten bij een bestaand samenwerkingsverband. Aanmelding op secretaris@040energie.nl

Rob Bogaarts van het Woonbedrijf verzorgde het leeuwendeel van de avond.

Hij borduurde verder op de zorgwekkende status quo van de mondiale energievoorraden, zoals die door de vorige sprekers werd belicht. De politieke situatie, de dreigende uitputting van fossiele bronnen en de toenemende afhankelijkheid van olie- en gas producerende naties nopen volgens Bogaarts tot het terugwinnen van onze onafhankelijkheid. Hoe kan dat beter dan te investeren in duurzame oplossingen. Het Woonbedrijf heeft evenals de gemeente Eindhoven duurzaamheid hoog op de agenda staan.

Hoe de invulling gaat worden voor de huurders in de Hanevoet, hangt onder andere af van de ervaringen in de Aireywijk.

Daar worden op de flats bijvoorbeeld  naast zonnepanelen 2 IRWES  (Integrated Roof Windenergy System) geplaatst. Theoretisch wekt dat systeem net zoveel energie op als 6 voetbalvelden vol met zonnepanelen. Of dit juist is moet de praktijk bewijzen.  Zo’n installatie op bijvoorbeeld het gebouw van de Jongemens zou dus een optie kunnen worden.

Verder was Rob ook duidelijk dat de zonnepanelen niet per sé op onze daken geplaatst hoeven te worden. Vanwege de salderingsmogelijkheden in Eindhoven (de zgn. postcoderoos) zouden de panelen bijvoorbeeld ook geplaatst kunnen worden op gunstig georiënteerde daken van andere gebouwen – bijvoorbeeld de High Tech campus of industrieterrein den Hurk. Zie  voor uitleg postcoderoos: http://www.renewablaw.nl/13.11.18%20Factsheets%20Belastingkorting.pdf

Bogaarts vond dat het verwezenlijken van de droom, om de Hanevoet energieneutraal te maken, zeer wel haalbaar was.  Het woonbedrijf gaat dit jaar al beginnen met de vervanging van de daken en het verbeteren van de vochthuishouding onder de woningen. Desgewenst wordt vloerisolatie aangebracht. Daardoor zal het energielabel van de woningen een sprong kunnen maken van label D naar label B.

De strekking van de avond was, dat vanuit de bewoners de wens tot verduurzaming bij het Woonbedrijf neergelegd moet worden.  Het Woonbedrijf  zal het verzoek dan in welwillende overweging nemen.

Het energieteam Hanevoet en [sc:040energie ] gaan werken aan het bereiken van een groot draagvlak binnen de wijk, om zo spoedig mogelijk en zonder stijging van de totale woonlasten, op duurzame energie over te schakelen.

Zie hierbij de presentatie van [sc:040energie ] van de avond.

Link: 20140319 Wanneer draaien onze energiemeters terug presentatie website

De presentatie van Woonbedrijf kan per email worden opgevraagd.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.