Bijeenkomst voor VvE’s: 4 wegen naar zonne-energie

De door de gemeente georganiseerde bijeenkomst voor Verenigingen van Eigenaren afgelopen woensdag 2 juli was behoorlijk bezocht: er waren tegen de 50 geïnteresseerden aanwezig. Er is een flink potentieel aan appartementengebouwen aanwezig met een plat dak, die daardoor vaak goed geschikt zijn om er zonnepanelen op te plaatsen. Maar voor men het kan realiseren zijn er een aantal zaken die geregeld moeten worden.

  • Er moet overeenstemming zijn met de bewoners hoe het dak gebruikt gaat worden.
  • De uiteindelijke deelnemers moeten het eens zijn hoe de realisatie gaat plaatsvinden en hoe de financiën geregeld worden.
  • De financiën moeten zich een beetje laten rondrekenen: over het algemeen lukt dit prima. Het belangrijkste obstakel is vaak of er geld is om op korte termijn te investeren.
  • De technische uitvoering moet natuurlijk netjes gebeuren,en er moet rekening gehouden worden met onderhoud van het dak. Dat laatste wordt vaak als een groot obstakel gezien maar in de praktijk is dit vaak erg simpel. Laat je daar dus niet door van de wijs brengen. Ook de dakbevestiging levert geen enkel gevaar voor lekkage op: er komt geen schroef aan te pas; de panelen worden gewoon met stoeptegels verzwaard.

vve pv

Bovenstaande zaken vragen aandacht voor sociale aspecten (onderling overleg en afstemming), juridische aspecten (formele afspraken) en financiële aspecten (terug verdien tijd, rendement en administratie). Dit naast de techniek uiteraard.

De gemeenteambtenaar voor zonne-energie Adriaan de Boer presenteerde de 4 manieren waarop VvE’s met zonne-energie aan de slag kunnen:

  1. Zonne-energie voor de gezamenlijke meter (voor stroomverbruik in de gemeenschappelijke ruimtes): dit is een goede optie zeker als de VVv wat geld heeft of de leden wat geld bij elkaar willen leggen. Als het stroomverbruik lager is dan 10.000 kWh/jaar is de terugverdientijd 8 jaar en het rendement boven de 10%; snel doen dus! Bij een hoger verbruik moet hier met iets meer aandacht naar gekeken worden want bij meer dan 10.000 kWh/jaar wordt het meerverbruik goedkoper waardoor er minder bespaard wordt.
  2. Iedere bewoner zijn eigen installatie. Dit is het simpelst qua afsprakenmakerij (alleen het gebruik en evt. onderhoud van het dak moet worden afgesproken). Het is daardoor ook simpel, maar minder flexibel. Je kunt bijvoorbeeld niet de stroom van een appartement dat leegstaat op een ander appartement salderen. Ook zijn er veel kabels naar binnen nodig waar plaats voor moet zijn; iedere deelnemer krijgt namelijk een aansluiting achter zijn eigen meter waardoor hij mag “salderen” (de opbrengst van de panelen wordt afgetrokken van het eigen gebruik; en alleen het saldo hoeft afgerekend te worden met de energiemaatschappij).
  3. Herman de zonnestroomverdeler wordt geleverd door [sc:link040 href=”http://www.zonnestroomverdeler.nl/” text=”Lens” ] een bedrijfje in Amsterdam. Ze hebben al flink wat prijzen gewonnen. Hun concept maakt het mogelijk om de stroom van alle panelen flexibel te verdelen over de verschillende appartementen en de verhoudingen in te stellen. Ook kan iedereen volgen via het internet wat de opbrengst is. Er zijn al 50 installaties in bedrijf. De installatie en software worden ondersteund door betrouwbare leveranciers. De voordelen van Herman zijn de flexibiliteit, het salderen achter de eigen meter (besparen op eigen verbruik), minder kabels en eigen beheer. Er zijn wel hogere initiële kosten maar Lens claimt dat het zich snel terugverdient.
  4. Collectief salderen is een nieuwe oplossing die mogelijk wordt gemaakt door het Energieakkoord. In plaats van fysiek een verbinding te maken met elke meterkast maakt deze oplossing het mogelijk om via 1 centrale meter te werken waarmee de stroom aan het energiebedrijf wordt teruggeleverd. Zelf kunnen de deelnemers de stroom weer afnemen van het energiebedrijf, en op de rekening worden gebruik en teruglevering verrekend. Omdat niet alle energiebelasting mag worden verrekend is het directe voordeel iets kleiner, maar technisch is de oplossing simpeler. [sc:link040 href=”http://www.morgengroeneenergie.nl/” text=”Morgen Groene Energie” ] (collega-organisatie van [sc:040energie ]) heeft het concept heel ver uitgewerkt en er staat een voorbeeld voor nog bredere toepassing op [sc:link040 href=”http://www.zonneparkeneindhoven.nl/” text=”Zonneparken Eindhoven” ]

Gemiddeld kan het dak van een gebouw ca. 33% van de stroom van alle bewoners opwekken; de verhouding varieert erg met het aantal appartementen en het dakoppervlak. Er zijn erg veel mogelijkheden. Op de VvE centraal staat wat basisinformatie over zonnepanelen (vooral technisch).

De gemeente zal in september een echte workshop organiseren zodat VvE’s daarna concreet aan de slag kunnen. [sc:040energie ] beraadt zich over welke rol zij kan nemen in het proces om zo de VvE’s zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *