040energie homepage

: duurzaam betaalbaar lokaal

is een Eindhovense vereniging zonder winstoogmerk waarbij vrijwilligers hun straat-, buurt- en stadsgenoten helpen om energie te besparen en zelf lokaal duurzame energie op te wekken op een betaalbare manier.

Samenwerkingsovereenkomst Zonnepark Welschap

Voormalige zweefvliegstrip op Welschap

Defensie, de gemeente Eindhoven en Coöperatie Zonnepark Welschap gaan plannen uitwerken voor een zonnepanelenpark op Welschap. is een van de vijf samenwerkende energieorganisaties in deze coöperatie. De opgewekte stroom komt goedkoop ter beschikking voor omwonenden. Wil je meer weten, kijk dan hier.

 

 

Recent nieuws

 • Zonnepark: meer dan 1000 belangstellenden in Eindhoven

  2018 wordt voor Zonnepark Welschap een heel belangrijk jaar: het jaar waarin het zonnepark daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Twaalfduizend zonnepanelen zullen ongeveer 3.000.000 kWh per jaar gaan opwekken.

 • Wijkteams de boer op voor Zonnepark Welschap

  Ruim 20 Zonnepark-vrijwilligers bespraken wat ze kunnen doen om belangstellenden voor het zonnepark te werven. Het doel: verdubbelen van het aantal belangstellende Eindhovenaren door wijkgerichte acties, uitgevoerd door wijkteams.

 • Zonnepark Welschap in ontwikkeling

  Het kostte anderhalf jaar voorbereiding, maar dan heb je ook wat: op 10 oktober is Coöperatie Zonnepark Welschap U.A. opgericht. Tijd voor de volgende fase, de ontwikkeling. Loopt alles volgens plan, dan wordt de eerste stroom in 2018 al opgewekt.

 • Een duurzame nieuwbouwwoning met een warmtepomp

  Aardgas is zowat een halve eeuw onze belangrijkste warmtebron geweest, maar is op zijn retour. Een warmtepomp is bij duurzame nieuwbouw een voor de hand liggende optie en een goed alternatief voor gas- en stadsverwarming. We geven tips voor nieuwbouw.

 • Inspiratieavonden voor nieuwe leden
  bestaat bijna vier jaar en is de laatste jaren flink gegroeid. Om de contacten met de nieuwe leden te intensiveren en om te horen welke wensen en ideeën er onder de leden leven, zijn er in november twee ‘inspiratieavonden’ gehouden.  

 • Vliegende start Zonnepark Welschap

  Energiecoöperatie Zonnepark Welschap heeft niet te klagen over de belangstelling: uit het gehele gebied dat onder de ‘postcoderoos’ valt hebben zich tot nu toe – eind november 2017 – al circa 800 mensen gemeld. Daarvan wonen er ruim 300 in Eindhoven.

 • Veel belangstelling voor warmtepomp in Blixembosch

  De informatieavond over warmtepompen in Blixembosch op 11 oktober was drukbezocht. De zaal zat met 90 belangstellenden helemaal vol. heeft Blixembosch geselecteerd als eerste wijk om een wat grootschaliger warmtepompactie uit te gaan voeren.

 • Kabinet: vanaf 2020 terugleververgoeding

  Dacht de burger met zonnepanelen tot voor kort nog zeker te zijn van de huidige salderingsregeling tot 2023, komt het nieuwe kabinet Rutte-III in het regeerakkoord met een terugleversubsidie vanaf 2020. Einde saldering, hoe zit dat? 

 • Zonnepark op Welschap gaat stroom voor omwonenden leveren

  Energiecoöperatie Welschap gaat een zonnepanelenpark ontwikkelen op het terrein van de militaire vliegbasis Eindhoven. Op de Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober 2017, is daartoe een samenwerkingsovereenkomst getekend. is een van de betrokken partijen.

 • Mijlpaal: ruim 1 miljoen Wp geïnstalleerd

  De grens van 1 miljoen Wp geïnstalleerd opwekvermogen is gepasseerd. De zonnepanelenactie van , gestart in 2014, levert zo een mooie bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de stad. Honderden Eindhovenaren hebben nu een lagere energierekening.

Panelenteller:

geplaatst via de zonnepanelenactie. Doe ook mee!

zoekt actieve vrijwilligers

Zonnepanelen bij station De energievoorziening van Eindhoven moet veranderen, en jij wilt daar graag een flinke actieve bijdrage aan leveren. Dat kan variëren van het leggen van contacten in de wijk en het organiseren van wijkbijeenkomsten, meedenken over een energieproject op de basisschool van de kinderen tot het helpen van mensen om zonnepanelen op het dak van hun woning te krijgen. Neem contact op met de secretaris van  via dit kennis en kunde formulier. Hij zal kijken hoe we je zo snel mogelijk kunnen betrekken in de activiteiten.

 

Kabinet: vanaf 2020 terugleververgoeding

Dacht de burger met zonnepanelen tot voor kort nog zeker te zijn van de huidige salderingsregeling tot 2023, komt het nieuwe kabinet Rutte-III in het regeerakkoord met een terugleversubsidie vanaf 2020. Einde saldering, hoe zit dat? 

Salderingsregeling
De salderingsregeling bestaat in feite al sinds de eerste zonnepanelen begonnen met terugleveren aan het net via een terugdraaiende ferrarismeter (draaischijf). En zo doen velen het vandaag de dag nog: helemaal vanzelf. Als het tijd is voor een nieuwe jaarafrekening geeft de meter de netto eindstand aan, ofwel het aantal kWh dat door de energieleverancier is geleverd, verminderd met het aantal kWh dat aan het net is teruggeleverd. Hoeveel er precies geleverd dan wel teruggeleverd is, dat weet geen mens en ook geen netbeheerder of energiemaatschappij. Met de komst van de ‘slimme meter’ veranderde dat: vier telwerken houden precies bij wat er is geleverd en teruggeleverd in dal- en piekperiodes. Tot nu toe maakt het geen enkel verschil wat voor meter je hebt: het tarief is gelijk voor elke kWh, via welke meter dan ook en in welke richting dan ook. (Pas als je in een jaar meer teruglevert dan afneemt verandert dat; voor elke kWh die je ‘te veel’ teruglevert krijg je van je leverancier de kale stroomprijs, een veel lagere vergoeding.)

Terugleversubsidie
Nog niet zo lang geleden liet de vorige minister van Economische Zaken weten dat de huidige salderingsregeling tot 2023 gehandhaafd zou blijven. Het nieuwe kabinet wil deze echter vervroegd vervangen door de terugleversubsidie en wel per 2020. Hoe die vergoeding er precies gaat uitzien en hoe hoog die zal zijn, is nog onbekend. Het regeerakkoord vermeldt slechts: De salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling. De verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst geboekt kan worden. Het Centraal Planbureau voegt eraan toe: De salderingsregeling met betrekking tot thuis opgewekte maar niet direct gebruikte zonne-energie, wordt geheel afgeschaft. Hier staat deels de invoering van een terugleversubsidie tegenover. […] Als alternatief voor de salderingsregeling wordt vanaf 2020 een terugleversubsidie van door zonne-energie opgewekte elektriciteit aan het net ingevoerd.
Een terugleversubsidie op basis van – we noemen maar wat – het opwekvermogen in Wp, de teruglevering in kWh of iets anders? Dat is nog onbekend.

Per saldo
Met het invoeren van de nieuwe regeling realiseert de overheid geen netto besparing in 2021. Dus het is redelijk te veronderstellen dat – zeker op kortere termijn – de gevolgen mee zullen vallen, zeker voor mensen die al een installatie hebben gekocht. Hoe een eventuele overgangsregeling eruit gaat zien? Het wordt een saai verhaal: ook dat is nog niet bekend.