040energie homepage

: duurzaam betaalbaar lokaal

is een Eindhovense vereniging zonder winstoogmerk waarbij vrijwilligers hun straat-, buurt- en stadsgenoten helpen om energie te besparen en zelf lokaal duurzame energie op te wekken op een betaalbare manier.

Samenwerkingsovereenkomst Zonnepark Welschap

Voormalige zweefvliegstrip op Welschap

Defensie, de gemeente Eindhoven en Coöperatie Zonnepark Welschap gaan plannen uitwerken voor een zonnepanelenpark op Welschap. is één van de vijf samenwerkende energie-organisaties in deze coöperatie. De opgewekte stroom komt goedkoop ter beschikking voor omwonenden. Wil je meer weten, kijk dan hier.

 

 

Recent nieuws

 • Postcodeteams de boer op voor Zonnepark Welschap

  Ruim 20 Zonnepark-vrijwilligers bespraken wat ze kunnen doen om belangstellenden voor het zonnepark te werven. Het doel: verdubbelen van het aantal belangstellende Eindhovenaren door wijkgerichte acties, uitgevoerd door ‘postcodeteams’.

 • Zonnepark Welschap in ontwikkeling

  Het kostte anderhalf jaar voorbereiding, maar dan heb je ook wat: op 10 oktober is Coöperatie Zonnepark Welschap U.A. opgericht. Tijd voor de volgende fase, de ontwikkeling. Loopt alles volgens plan, dan wordt de eerste stroom in 2018 al opgewekt.

 • Een duurzame nieuwbouwwoning met een warmtepomp

  Aardgas is zowat een halve eeuw onze belangrijkste warmtebron geweest, maar is op zijn retour. Een warmtepomp is bij duurzame nieuwbouw een voor de hand liggende optie en een goed alternatief voor gas- en stadsverwarming. We geven tips voor nieuwbouw.

 • Inspiratieavonden voor nieuwe leden
  bestaat bijna vier jaar en is de laatste jaren flink gegroeid. Om de contacten met de nieuwe leden te intensiveren en om te horen welke wensen en ideeën er onder de leden leven, zijn er in november twee ‘inspiratieavonden’ gehouden.  

 • Vliegende start Zonnepark Welschap

  Energiecoöperatie Zonnepark Welschap heeft niet te klagen over de belangstelling: uit het gehele gebied dat onder de ‘postcoderoos’ valt hebben zich tot nu toe – eind november 2017 – al circa 800 mensen gemeld. Daarvan wonen er ruim 300 in Eindhoven.

 • Veel belangstelling voor warmtepomp in Blixembosch

  De informatieavond over warmtepompen in Blixembosch op 11 oktober was drukbezocht. De zaal zat met 90 belangstellenden helemaal vol. heeft Blixembosch geselecteerd als eerste wijk om een wat grootschaliger warmtepompactie uit te gaan voeren.

 • Kabinet: vanaf 2020 terugleververgoeding

  Dacht de burger met zonnepanelen tot voor kort nog zeker te zijn van de huidige salderingsregeling tot 2023, komt het nieuwe kabinet Rutte-III in het regeerakkoord met een terugleversubsidie vanaf 2020. Einde saldering, hoe zit dat? 

 • Zonnepark op Welschap gaat stroom voor omwonenden leveren

  Energiecoöperatie Welschap gaat een zonnepanelenpark ontwikkelen op het terrein van de militaire vliegbasis Eindhoven. Op de Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober 2017, is daartoe een samenwerkingsovereenkomst getekend. is een van de betrokken partijen.

 • Mijlpaal: ruim 1 miljoen Wp geïnstalleerd

  De grens van 1 miljoen Wp geïnstalleerd opwekvermogen is gepasseerd. De zonnepanelenactie van , gestart in 2014, levert zo een mooie bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de stad. Honderden Eindhovenaren hebben nu een lagere energierekening.

 • Naar een warm en gasloos Eindhoven

  Het was een goed bezochte avond op 29 juni in de Oasezaal. De materie bleek nog lastig. Wel zijn we veel wijzer geworden over hoe we naar een gasloos Eindhoven kunnen.

Panelenteller:

Zonnepanelen_black

geplaatst via de zonnepanelenactie. Doe ook mee!

zoekt actieve vrijwilligers

Zonnepanelen bij station De energievoorziening van Eindhoven moet veranderen, en jij wilt daar graag een flinke actieve bijdrage aan leveren. Dat kan variëren van het leggen van contacten in de wijk en het organiseren van wijkbijeenkomsten, meedenken over een energieproject op de basisschool van de kinderen tot het helpen van mensen om zonnepanelen op het dak van hun woning te krijgen. Neem contact op met de secretaris van  via dit kennis en kunde formulier. Hij zal kijken hoe we je zo snel mogelijk kunnen betrekken in de activiteiten.

 

ABP fossielvrij en Fossielvrij NL

Een groep bezorgde deelnemers in het ABP wil dat het ABP zich terugtrekt uit beleggingen in kolen, olie en gas. Niet alleen vanwege het klimaat: ook omdat beleggen in fossiele brandstoffen financieel riskant begint te worden.

ABP-fossielvrij

Ruim twee jaar geleden lanceerde het Carbon Tracker Initiative een campagne rond de overwaardering van beleggingen in fossiele brandstoffen. Er staat inmiddels al 5x zoveel fossiele brandstoffen op de balansen van bedrijven en in reserves van overheden als we kunnen verbranden zonder de wereldtemperatuur meer dan 2 graden Celsius te laten stijgen. Er moet dus heel veel fossiele brandstof in de grond blijven omwille van het klimaat. En dat is in die waardering nooit verwerkt.

Het initiatief begint te werken. Shell en Exxon hebben de beleggers al geprobeerd te kalmeren; men neemt het serieus. Er begint zelfs een lichte paniek te ontstaan en nieuwe investeringen, met name voor de lange termijn, in fossiele brandstoffen worden minder populair. En nu is er ook nog de olieprijsdaling. Beter nu pompen en verkopen dan straks in de grond laten zitten, denken de Arabieren. De “uitverkoop” van fossiele energie en investeringen is begonnen.

Het Carbon Tracker Initiative is gestart in de UK. In Nederland is nu ook NL fosselvrij.

FossielVrijXLLogo22_5aSmallX_H40_XXXS

Onze vereniging 040energie is op het directe energieverbruik van de burger zelf gericht. Deze initiatieven zijn complementair en verdienen uw aandacht.