040energie homepage

: duurzaam betaalbaar lokaal

is een Eindhovense vereniging zonder winstoogmerk waarbij vrijwilligers hun straat-, buurt- en stadsgenoten helpen om energie te besparen en zelf lokaal duurzame energie op te wekken op een betaalbare manier.

Samenwerkingsovereenkomst Zonnepark Welschap

Defensie, de gemeente Eindhoven en Coöperatie Zonnepark Welschap gaan plannen uitwerken voor een zonnepanelenpark op Welschap. is een van de vijf samenwerkende energieorganisaties in deze coöperatie. De opgewekte stroom komt goedkoop ter beschikking voor omwonenden. Wil je meer weten, kijk dan hier.

 

 

Recent nieuws

 • Zonnepark Welschap opent inschrijving per 1 mei

  Vanaf 1 mei is het mogelijk in te schrijven als deelnemer van Zonnepark Welschap. Tot nu toe meldden zo’n 3000 mensen in de regio zich als belangstellende. Zij krijgen tot 1 juni voorrang als ze zich inschrijven als deelnemer. houdt in mei informatiebijeenkomsten.

 • Van het gas af? Dat wordt dus elektrisch koken

  Een (toekomstige) gasloze woning houdt in dat je niet meer op aardgas kunt koken. Voor veel mensen is het een hele stap om afstand te doen van hun vertrouwde gaspitten. Wordt het koken op inductie of een keramische kookplaat?

 • Buurtenchallenge: op weg naar een gasloos Eindhoven

  Iedereen weet het: de CO2-uitstoot moet omlaag en we moeten van het aardgas af. De gemeente Eindhoven daagt vier buurten uit om zo veel mogelijk energie te besparen en daar hun uitstoot mee te verminderen. gaat de uitdaging aan in Hanevoet (Gestel).

 • Excursie naar Energiehuis Helmond

  Op 17 april is Energiehuis Helmond geopend voor leden van . Ga je mee? Meld je dan even aan. 

 • Succesvolle pilot: winterse warmteplaatjes

  De werkgroep warmtebeeldcamera kreeg tientallen aanmeldingen van leden voor een gratis warmtescan van hun huis. Genoeg voor een uitgebreide pilot. Met als extra: een CO2-meting van de binnenlucht.

 • Warmtepompactie Achtse Barrier en Acht

  Na de eerste ronde in Blixembosch vorig jaar wordt de warmtepompactie in 2018 uitgebreid naar andere wijken. Om te beginnen de Achtse Barrier en Acht.

 • Vrijwilligers 040energie in het zonnetje gezet

  Tijdens de ALV van op 17 januari bedankte voorzitter Marnix Vlot een groot aantal vrijwilligers. Zonder vrijwilligers zou niet kunnen bestaan!

 • 040energie houdt vijfde zonnepanelenactie

  Ook dit jaar komt er weer een zonnepanelenactie voor heel Eindhoven. De informatieavonden worden gehouden in april op zeven locaties.

 • Zonnepark: meer dan 1000 belangstellenden in Eindhoven

  2018 wordt voor Zonnepark Welschap een heel belangrijk jaar: het jaar waarin het zonnepark daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Twaalfduizend zonnepanelen zullen ongeveer 3.000.000 kWh per jaar gaan opwekken.

 • Wijkteams de boer op voor Zonnepark Welschap

  Ruim 20 Zonnepark-vrijwilligers bespraken wat ze kunnen doen om belangstellenden voor het zonnepark te werven. Het doel: verdubbelen van het aantal belangstellende Eindhovenaren door wijkgerichte acties, uitgevoerd door wijkteams.

Panelenteller:

geplaatst via de zonnepanelenactie. Doe ook mee!

zoekt actieve vrijwilligers

Zonnepanelen bij station De energievoorziening van Eindhoven moet veranderen, en jij wilt daar graag een flinke actieve bijdrage aan leveren. Dat kan variëren van het leggen van contacten in de wijk en het organiseren van wijkbijeenkomsten, meedenken over een energieproject op de basisschool van de kinderen tot het helpen van mensen om zonnepanelen op het dak van hun woning te krijgen. Neem contact op met de secretaris van  via dit kennis en kunde formulier. Hij zal kijken hoe we je zo snel mogelijk kunnen betrekken in de activiteiten.

 

Kabinet: vanaf 2020 terugleververgoeding

Dacht de burger met zonnepanelen tot voor kort nog zeker te zijn van de huidige salderingsregeling tot 2023, komt het nieuwe kabinet Rutte-III in het regeerakkoord met een terugleversubsidie vanaf 2020. Einde saldering, hoe zit dat? 

Salderingsregeling
De salderingsregeling bestaat in feite al sinds de eerste zonnepanelen begonnen met terugleveren aan het net via een terugdraaiende ferrarismeter (draaischijf). En zo doen velen het vandaag de dag nog: helemaal vanzelf. Als het tijd is voor een nieuwe jaarafrekening geeft de meter de netto eindstand aan, ofwel het aantal kWh dat door de energieleverancier is geleverd, verminderd met het aantal kWh dat aan het net is teruggeleverd. Hoeveel er precies geleverd dan wel teruggeleverd is, dat weet geen mens en ook geen netbeheerder of energiemaatschappij. Met de komst van de ‘slimme meter’ veranderde dat: vier telwerken houden precies bij wat er is geleverd en teruggeleverd in dal- en piekperiodes. Tot nu toe maakt het geen enkel verschil wat voor meter je hebt: het tarief is gelijk voor elke kWh, via welke meter dan ook en in welke richting dan ook. (Pas als je in een jaar meer teruglevert dan afneemt verandert dat; voor elke kWh die je ‘te veel’ teruglevert krijg je van je leverancier de kale stroomprijs, een veel lagere vergoeding.)

Terugleversubsidie
Nog niet zo lang geleden liet de vorige minister van Economische Zaken weten dat de huidige salderingsregeling tot 2023 gehandhaafd zou blijven. Het nieuwe kabinet wil deze echter vervroegd vervangen door de terugleversubsidie en wel per 2020. Hoe die vergoeding er precies gaat uitzien en hoe hoog die zal zijn, is nog onbekend. Het regeerakkoord vermeldt slechts: De salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling. De verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst geboekt kan worden. Het Centraal Planbureau voegt eraan toe: De salderingsregeling met betrekking tot thuis opgewekte maar niet direct gebruikte zonne-energie, wordt geheel afgeschaft. Hier staat deels de invoering van een terugleversubsidie tegenover. […] Als alternatief voor de salderingsregeling wordt vanaf 2020 een terugleversubsidie van door zonne-energie opgewekte elektriciteit aan het net ingevoerd.
Een terugleversubsidie op basis van – we noemen maar wat – het opwekvermogen in Wp, de teruglevering in kWh of iets anders? Dat is nog onbekend.

Per saldo
Met het invoeren van de nieuwe regeling realiseert de overheid geen netto besparing in 2021. Dus het is redelijk te veronderstellen dat – zeker op kortere termijn – de gevolgen mee zullen vallen, zeker voor mensen die al een installatie hebben gekocht. Hoe een eventuele overgangsregeling eruit gaat zien? Het wordt een saai verhaal: ook dat is nog niet bekend.