040energie homepage

: duurzaam betaalbaar lokaal

is een Eindhovense vereniging zonder winstoogmerk waarbij vrijwilligers hun straat-, buurt- en stadsgenoten helpen om energie te besparen en zelf lokaal duurzame energie op te wekken op een betaalbare manier.

Samenwerkingsovereenkomst Zonnepark Welschap

Voormalige zweefvliegstrip op Welschap

Defensie, de gemeente Eindhoven en Coöperatie Zonnepark Welschap gaan plannen uitwerken voor een zonnepanelenpark op Welschap. is één van de vijf samenwerkende energie-organisaties in deze coöperatie. De opgewekte stroom komt goedkoop ter beschikking voor omwonenden. Wil je meer weten, kijk dan hier.

 

 

Recent nieuws

 • Zonnepark op Welschap gaat stroom voor omwonenden leveren

  Energiecoöperatie Welschap gaat een zonnepanelenpark ontwikkelen op het terrein van de militaire vliegbasis Eindhoven. Op de Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober, is daartoe een samenwerkingsovereenkomst getekend. is een van de betrokken partijen.

 • Mijlpaal: ruim 1 miljoen Wp geïnstalleerd

  De grens van 1 miljoen Wp geïnstalleerd opwekvermogen is gepasseerd. De zonnepanelenactie van , gestart in 2014, levert zo een mooie bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de stad. Honderden Eindhovenaren hebben nu een lagere energierekening.

 • Naar een warm en gasloos Eindhoven

  Het was een goed bezochte avond op 29 juni in de Oasezaal. De materie bleek nog lastig. Wel zijn we veel wijzer geworden over hoe we naar een gasloos Eindhoven kunnen.

 • Warmtelekken van je huis in beeld

  Najaar 2017 start de werkgroep warmtebeeldcamera een proef met het in beeld brengen van warmtelekken in woningen. Voorlopig alleen voor leden van . Aanmelden is vanaf nu mogelijk.

 • Energieverkenners: steek jij er energie in?

  De energieverkenners zijn een actieve werkgroep van . Zij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe ideeën voor energiebesparing, duurzame energieopwekking en duurzaam energiegebruik.

 • Gaat Blixembosch aan de warmtepomp?

  Blixembosch is door geselecteerd als eerste wijk om een wat grootschaliger warmtepompactie uit te gaan voeren. Te beginnen met een informatieavond op woensdag 11 oktober.

 • De toekomst rijdt elektrisch

  Er worden steeds meer elektrische auto’s verkocht. De verwachting is nu dat in 2025 80% van de nieuwe auto’s een elektrische aansluiting heeft. 

 • Saldering blijft tot 2023

  Goed nieuws voor de vele zonnepaneleneigenaren: de salderingsregeling voor zonnestroom wordt met drie jaar verlengd.  Na 2023 wordt de regeling herzien (dit was eerst 2020). De uitrol van de slimme meter, die verschillende tarieven voor opwek en afname mogelijk maakt, wordt intussen  voortgezet.

 • IR-panelen als hoofd- of bijverwarming

  Infraroodpanelen (IR) zijn er in vele maten en vermogens. Maar wat kun je ermee? Wat zijn de voordelen en nadelen? Waarom zouden ze voor mij interessant zijn? Vervangt IR mijn huidige verwarming of vult het die aan? En waar koop je ze?

 • Werkgroep warmtebeeldcamera van start

  De oproep ‘wie wil als vrijwilliger gaan werken met de warmtebeeldcamera’ heeft effect gehad: er is inmiddels een werkgroep, bestaande uit zeven leden. De komende maanden zullen ze gebruiken om ervaring op te doen.

Panelenteller:

Zonnepanelen_black

geplaatst via de zonnepanelenactie. Doe ook mee!

zoekt actieve vrijwilligers

Zonnepanelen bij station De energievoorziening van Eindhoven moet veranderen, en jij wilt daar graag een flinke actieve bijdrage aan leveren. Dat kan variëren van het leggen van contacten in de wijk en het organiseren van wijkbijeenkomsten, meedenken over een energieproject op de basisschool van de kinderen tot het helpen van mensen om zonnepanelen op het dak van hun woning te krijgen. Neem contact op met de secretaris van  via dit kennis en kunde formulier. Hij zal kijken hoe we je zo snel mogelijk kunnen betrekken in de activiteiten.

 

ABP fossielvrij en Fossielvrij NL

Een groep bezorgde deelnemers in het ABP wil dat het ABP zich terugtrekt uit beleggingen in kolen, olie en gas. Niet alleen vanwege het klimaat: ook omdat beleggen in fossiele brandstoffen financieel riskant begint te worden.

ABP-fossielvrij

Ruim twee jaar geleden lanceerde het Carbon Tracker Initiative een campagne rond de overwaardering van beleggingen in fossiele brandstoffen. Er staat inmiddels al 5x zoveel fossiele brandstoffen op de balansen van bedrijven en in reserves van overheden als we kunnen verbranden zonder de wereldtemperatuur meer dan 2 graden Celsius te laten stijgen. Er moet dus heel veel fossiele brandstof in de grond blijven omwille van het klimaat. En dat is in die waardering nooit verwerkt.

Het initiatief begint te werken. Shell en Exxon hebben de beleggers al geprobeerd te kalmeren; men neemt het serieus. Er begint zelfs een lichte paniek te ontstaan en nieuwe investeringen, met name voor de lange termijn, in fossiele brandstoffen worden minder populair. En nu is er ook nog de olieprijsdaling. Beter nu pompen en verkopen dan straks in de grond laten zitten, denken de Arabieren. De “uitverkoop” van fossiele energie en investeringen is begonnen.

Het Carbon Tracker Initiative is gestart in de UK. In Nederland is nu ook NL fosselvrij.

FossielVrijXLLogo22_5aSmallX_H40_XXXS

Onze vereniging 040energie is op het directe energieverbruik van de burger zelf gericht. Deze initiatieven zijn complementair en verdienen uw aandacht.