040energie homepage

: duurzaam betaalbaar lokaal

is een Eindhovense vereniging zonder winstoogmerk waarbij vrijwilligers hun straat-, buurt- en stadsgenoten helpen om energie te besparen en zelf lokaal duurzame energie op te wekken op een betaalbare manier.

cutout_640Zonnepanelen voor heel Eindhoven

organiseert een doorlopende zonnepanelenactie voor heel Eindhoven. Kijk hier hoe we te werk gaan. Schrijf je in voor een gratis quickscan of een schouw. In het voorjaar van 2017 komen er nieuwe informatieavonden.

 

 

Recent nieuws

 • 040energie doe(t) mee(r)! thema-avond op 1 december
   is inmiddels welbekend om de zonnepanelenactie. Maar we doen meer. Op donderdag 1 december presenteren vier werkgroepen waar ze mee bezig zijn: 3 nieuwe initiatieven rondom warmtepompen, infraroodpanelen en SlimWonen+ en woningisolatie. Ook presenteren we de zonnepanelenactie, die in 2017 een vervolg krijgt.

 • Jij kan wat!
  is in 3 jaar gegroeid naar zo’n 400 leden. We hebben een groeiend aantal initiatieven op allerlei gebieden. Af en toe hebben we daarbij de hulp nodig van mensen die specifieke kennis en kunde hebben.

 • Congrestival: verder!

  Het Congrestival040 over de versnelling van de verduurzaming in Eindhoven is op maandag 10 oktober afgesloten. Naast het houden van een (duurzaamheids-)markt waaraan ook heeft meegedaan, heeft in de afsluiting de uitwerking van nieuwe duurzaamheidsinitiatieven centraal gestaan.

 • De oplossing 2: zolder isoleren

  Veel klussen zijn erg ingewikkeld. Maar met enige coaching en wat oefening kun je zelf je zolder behoorlijk goed na-isoleren. Dat deed Kees Bakker.

 • 040energie volledig rechtsbevoegd

  Het is zover:  is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De vereniging kan nu makkelijker grotere projecten aanpakken, wat alle leden ten goede komt.

 • Congrestival: doe mee!

  De gemeente Eindhoven organiseert een inspraak- en ideeënronde om tot een duurzamere stad te komen. Energie is een belangrijk thema daarin. Schrijf je in en doe mee op maandag 19 september.

 • 040energie draait op actieve leden!
  telt meer dan 300 leden, vooral vanwege de zonnepanelenactie. Dat had de vereniging nooit bereikt zonder de inzet van een heleboel actieve leden. Of je nu veel of weinig tijd hebt, of je specifieke kennis hebt of niet: je kunt altijd een bijdrage leveren!

 • Ben jij of ken jij de nieuwe penningmeester?

  Een goede penningmeester is niet makkelijk te vinden, maar o zo belangrijk voor een snel groeiende vereniging. Ben jij de ideale kandidaat of kun je iemand tippen?

 • Update: zonnepanelen voor heel Eindhoven

  Voor het eerst is de zonnepanelenactie Eindhoven-breed aangepakt in samenwerking met de gemeente. Tien informatieavonden in heel Eindhoven en 23.000 informatieve flyers. Wat leverde het op? De stand, zes weken later.

 • Werkgroep zoekt warmtepompleveranciers

  De werkgroep warmtepompen is vanaf het begin voortvarend te werk gegaan, mede ingegeven door de wens van een aantal leden om zelf hun huis te gaan (bij)verwarmen met een warmtepomp.

Panelenteller:

Zonnepanelen_black

geplaatst via de zonnepanelenactie. Doe ook mee!

zoekt actieve vrijwilligers

Zonnepanelen bij station De energievoorziening van Eindhoven moet veranderen, en jij wilt daar graag een flinke actieve bijdrage aan leveren. Dat kan variëren van het leggen van contacten in de wijk en het organiseren van wijkbijeenkomsten, meedenken over een energieproject op de basisschool van de kinderen tot het helpen van mensen om zonnepanelen op het dak van hun woning te krijgen. Neem contact op met de secretaris van  via dit deelname formulier. Hij zal kijken hoe we je zo snel mogelijk kunnen betrekken in de activiteiten.

 

ABP fossielvrij en Fossielvrij NL

Een groep bezorgde deelnemers in het ABP wil dat het ABP zich terugtrekt uit beleggingen in kolen, olie en gas. Niet alleen vanwege het klimaat: ook omdat beleggen in fossiele brandstoffen financieel riskant begint te worden.

ABP-fossielvrij

Ruim twee jaar geleden lanceerde het Carbon Tracker Initiative een campagne rond de overwaardering van beleggingen in fossiele brandstoffen. Er staat inmiddels al 5x zoveel fossiele brandstoffen op de balansen van bedrijven en in reserves van overheden als we kunnen verbranden zonder de wereldtemperatuur meer dan 2 graden Celsius te laten stijgen. Er moet dus heel veel fossiele brandstof in de grond blijven omwille van het klimaat. En dat is in die waardering nooit verwerkt.

Het initiatief begint te werken. Shell en Exxon hebben de beleggers al geprobeerd te kalmeren; men neemt het serieus. Er begint zelfs een lichte paniek te ontstaan en nieuwe investeringen, met name voor de lange termijn, in fossiele brandstoffen worden minder populair. En nu is er ook nog de olieprijsdaling. Beter nu pompen en verkopen dan straks in de grond laten zitten, denken de Arabieren. De “uitverkoop” van fossiele energie en investeringen is begonnen.

Het Carbon Tracker Initiative is gestart in de UK. In Nederland is nu ook NL fosselvrij.

FossielVrijXLLogo22_5aSmallX_H40_XXXS

Onze vereniging 040energie is op het directe energieverbruik van de burger zelf gericht. Deze initiatieven zijn complementair en verdienen uw aandacht.