Werkgroep Verduurzaming Via Scholen

Dit stuk is geplaatst op verzoek van Gé de Jong, initiator van de werkgroep Verduurzaming via Scholen.

Het lijkt me nuttig en noodzakelijk om samen met andere 040 leden initiatieven starten  om scholen in Eindhoven te ondersteunen in wat ze met het thema “verduurzaming”  willen, kunnen  en/of moeten doen.  Het thema wordt immers elk jaar  maatschappelijk meer urgent en vraagt steeds meer daadkracht in de uitvoering. Scholen kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren door zelf initiatieven te nemen , een voorbeeldfunctie te zijn voor leerlingen en ouders, via educatie een verdere bewustwording  en daadkracht te ontwikkelen bij die zelfde kinderen en ouders.

Misschien kunnen Eindhovense scholen hierbij worden geholpen door leden van 040energie. Er komt immers al zo veel op hen af.  Een rol die perfect past bij de intenties van 040energie Eindhovenaren te helpen in hun verduurzaming. We moeten het de scholen gaan vragen of ze dit zien zitten. En dan zullen we ze ook e.e.a. moeten kunnen bieden……..

Wil je met me sparren in werkgroepverband  wat en hoe we dit een stap verder kunnen brengen?  En natuurlijk doen w dit dan corona-proof!

De feitelijke invulling is natuurlijk afhankelijk van wat we met elkaar willen bereiken, met hoeveel mensen we zijn, en waarin elk wil zijn/haar bijdrage te leveren . Maar het zal waarschijnlijk komen te liggen op het vlak van:

 • Schoolbesturen/schoolgebouwen. Zijn er plannen per schoolgebouw om daadwerkelijk te verduurzamen, bijvoorbeeld hun daken vol te leggen met panelen
  Kunnen we ze helpen bij het maken van die plannen of bij  het uitvoeren daarvan?
  In Eindhoven zijn circa 20 schoolbesturen actief (lager en middelbaar onderwijs), er zijn zo’n 95 schoolgebouwen) en verduurzaming is veelal een complex thema. Niet alleen inhoudelijk en of financieel. Maar ook in termen van het perspectief van schoolgebouwen. Zijn ze verouderd, is er groot onderhoud noodzakelijk, loopt het aantal leerlingen terug als gevolg van vergrijzing van wijken , moeten er schoolgebouwen al of niet worden samengevoegd,  welke consequenties heeft dit allest.a.v. investeringen, financieel, en vooral ook voortgangBestuurlijk en financieel lopen er ook lijnen direct naar de gemeente Eindhoven. Dat geldt m.b.t. verschillend eigenaarschap van gebouwen, de regie over de financiële middelen m.b.t. groot onderhoud, maar ook de rol die de gemeente sowieso op dit vlak richting scholen wil spelen
 • Vanuit “Den Haag” krijgt men geregeld e.e.a. opgelegd, maar het realiseren ervan kost vaak ‘op school handjes’ die er beperkt zijn.  Kunnen we ze helpen?
  Tal van landelijke initiatieven komen richting de scholen op het vlak van verduurzaming. Om er enkele te noemen, schone lucht in klaslokalen, Isoleren, Zonnepanelen (Schooldakrevolutie), Mechanische ventilatie, Besparingsproramma’s van stroom en gas)
  Maar wie pakt dit concreet binnen de scholen op? Scholen staan primair voor onderwijs opgesteld. Soms is er een afdeling Facilitair, of zijn de taken uitbesteed aan een professionele derde partij. Soms willen scholenzaken wel oppakken maar ontbreekt het aan concrete capaciteit om zaken uit te zoeken, thema’s bestuurlijk uit te werken om tot keuzes te komen over al of niet tot uitwerking over te aan, en soms ontbreken de handjes om e.e.a na beslluitvorming te gaan realiseren.
 • Educatie van de leerlingen op scholen. Basisscholen, Middelbare scholen, Hoger Onderwijs.  Wat wordt in de klas verteld, geleerd en in de praktijk gebracht door de leerlingen op het vlak van duurzaamheid? Educatieprogramma’s zijn er vast te vinden, maar welke gebruiken we, kunnen we gastdocent zijn ?
  We kunnen voor verschillende scholen en niveau’s wellicht een inventarisatie maken van programma’s , hulpmiddelen, lessen in overleg met enkele scholen, vervolgens bedenken hoe met deze thema’s dan concreet in de klas kan worden omgegaan. Door docenten zelf of samen met gastdocenten van 040energie.
 • We zijn zelf geen experts, maar de expertise die er in het land is, kunnen we gaan zoeken en eventueel inzetten. Een netwerk opzetten?
  We kunnen via 040energie dit initiatief bij gemeente en schoolbesturen op de kaart gaan zetten en gaan kijken of behoefte aan deze ondersteuning er daadwerkelijk is, en op welk vlak dan voor invulling kan worden gekozen. .
  Binnen de 2000 leden van de vereniging zijn er vast vrijwilligers te vinden die een bepaalde bijdragen kunnen leveren.  Wat kan jouw/mijn bijdrage zijn?
 • Even iets over mijzelf ter introductie. Ik ben circa 6-7 jaar actief vrijwilliger  bij 040energie, en deelgenomen aan uiteenlopende projecten. Ik ben circa 1,5 jaar (tot januari2020 ambassadeur geweest voor Schooldakrevolutie in de Metropoolregio Eindhoven. Daarnaast 2 jaar gastdocent Duurzaamheid in de basisklassen van de Groenschool Eindhoven (Helicon).

Het lijkt me gaaf onder de vlag van 040energie niet alleen deze ervaringen met anderen te bundelen en te delen maar ook met scholen en leerlingen uit te bouwen voor een verdere verduurzaming in onze stad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *