040energie homepage

: duurzaam betaalbaar lokaal

is een Eindhovense vereniging zonder winstoogmerk waarbij vrijwilligers hun straat-, buurt- en stadsgenoten helpen om energie te besparen en zelf lokaal duurzame energie op te wekken op een betaalbare manier.

De zonnepanelenactie van 040energie

Vanaf 28 maart tot 18 april worden er 8 informatiebijeenkomsten gehouden door de hele stad. Kom ook, meld je aan voor een informatie-bijeenkomst!

Hier vind je:

meer informatie

 

informatiebijeenkomsten

 

vraag een quickscan aan

 

 

Recent nieuws

 • Overstappen met zonnepanelen: pas op!
  Overstappen van de ene energieleverancier naar de andere met zonnepanelen op je dak? Dat kan je zomaar een schadepost van 100 euro opleveren! Hoe komt dat?
 • Niet warm van waterstof

  Het lijkt zo’n mooie oplossing: verwarmen van huizen op waterstof in plaats van gas. De leidingen liggen er al. Wel wat aanpassingen aan ketel en gasfornuis, maar alles kan lekker blijven zoals het is. Helaas!

 • Voortgang Zonnepark Welschap in beeld

  Hieronder een impressie van de realisatie van Zonnepark Welschap.
  Er zijn nog wat panelen beschikbaar: kijk op de welschap pagina.

 • Energiecoaches zoeken leveranciers

  In de loop van 2019 start een groep energiecoaches met huisbezoeken bij leden. Om goede aanbevelingen te kunnen doen over leveranciers van isolatie en andere energiemaatregelen rond het huis, vragen ze jouw hulp: deel jouw ervaring!

 • HIER Opgewekt 2018, een inspirerend evenement

  Rogier bezocht HIER Opgewekt 2018. “Wat een energie kreeg ik daarvan. Als 040energie staan we zeker niet alleen en hebben we samen met alle andere coöperaties en verenigingen een duidelijke impact.”

 • ALV op 29 januari – nieuwe bestuursleden welkom

  Op 29 januari is de ALV van . Een leuke gelegenheid om kennis te maken met de vereniging of om eens te kijken of je iets met je eigen ideeën kunt doen. We zijn ook op zoek naar een nieuw bestuurslid.

 • 040energie bestaat vijf jaar

  Hoe het allemaal begon: aan de keukentafel met een vijftal Eindhovenaren. Samen richtten ze een Eindhovens burgerinitiatief voor duurzame energie op. Vijf jaar later telt vereniging bijna duizend leden.

 • Warmtepompactie traag maar gestaag

  Zonnepanelen gaan tegenwoordig als warme broodjes over de toonbank, maar bij een warmtepomp komt aanzienlijk meer kijken. De inzet van de werkgroep warmtepompen is er niet minder om. In 2019 komen er weer nieuwe informatieavonden.

 • Zonnepark Welschap krijgt vorm

  Sinds de onthulling van het bouwbord op 19 november is er hard gewerkt aan het zonnepark. Dat levert mooie plaatjes op. Zelf gaan kijken kan natuurlijk ook!

 • Veel belangstelling voor warmtescan

  De warmtescanactie wordt deze winter voortgezet. Ruim 140 leden hebben zich de afgelopen tijd aangemeld om warmtebeelden van hun huis te laten maken door onze vrijwilligers. 

Panelenteller:

geplaatst via de zonnepanelenactie. Doe ook mee!

zoekt actieve vrijwilligers

Zonnepanelen bij station De energievoorziening van Eindhoven moet veranderen, en jij wilt daar graag een flinke actieve bijdrage aan leveren. Dat kan variëren van het leggen van contacten in de wijk en het organiseren van wijkbijeenkomsten, meedenken over een energieproject op de basisschool van de kinderen tot het helpen van mensen om zonnepanelen op het dak van hun woning te krijgen. Neem contact op met de secretaris van  via dit kennis en kunde formulier. Hij zal kijken hoe we je zo snel mogelijk kunnen betrekken in de activiteiten.

 

Kabinet: vanaf 2020 terugleververgoeding

Dacht de burger met zonnepanelen tot voor kort nog zeker te zijn van de huidige salderingsregeling tot 2023, komt het nieuwe kabinet Rutte-III in het regeerakkoord met een terugleversubsidie vanaf 2020. Einde saldering, hoe zit dat? 

Salderingsregeling
De salderingsregeling bestaat in feite al sinds de eerste zonnepanelen begonnen met terugleveren aan het net via een terugdraaiende ferrarismeter (draaischijf). En zo doen velen het vandaag de dag nog: helemaal vanzelf. Als het tijd is voor een nieuwe jaarafrekening geeft de meter de netto eindstand aan, ofwel het aantal kWh dat door de energieleverancier is geleverd, verminderd met het aantal kWh dat aan het net is teruggeleverd. Hoeveel er precies geleverd dan wel teruggeleverd is, dat weet geen mens en ook geen netbeheerder of energiemaatschappij. Met de komst van de ‘slimme meter’ veranderde dat: vier telwerken houden precies bij wat er is geleverd en teruggeleverd in dal- en piekperiodes. Tot nu toe maakt het geen enkel verschil wat voor meter je hebt: het tarief is gelijk voor elke kWh, via welke meter dan ook en in welke richting dan ook. (Pas als je in een jaar meer teruglevert dan afneemt verandert dat; voor elke kWh die je ‘te veel’ teruglevert krijg je van je leverancier de kale stroomprijs, een veel lagere vergoeding.)

Terugleversubsidie
Nog niet zo lang geleden liet de vorige minister van Economische Zaken weten dat de huidige salderingsregeling tot 2023 gehandhaafd zou blijven. Het nieuwe kabinet wil deze echter vervroegd vervangen door de terugleversubsidie en wel per 2020. Hoe die vergoeding er precies gaat uitzien en hoe hoog die zal zijn, is nog onbekend. Het regeerakkoord vermeldt slechts: De salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling. De verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst geboekt kan worden. Het Centraal Planbureau voegt eraan toe: De salderingsregeling met betrekking tot thuis opgewekte maar niet direct gebruikte zonne-energie, wordt geheel afgeschaft. Hier staat deels de invoering van een terugleversubsidie tegenover. […] Als alternatief voor de salderingsregeling wordt vanaf 2020 een terugleversubsidie van door zonne-energie opgewekte elektriciteit aan het net ingevoerd.
Een terugleversubsidie op basis van – we noemen maar wat – het opwekvermogen in Wp, de teruglevering in kWh of iets anders? Dat is nog onbekend.

Per saldo
Met het invoeren van de nieuwe regeling realiseert de overheid geen netto besparing in 2021. Dus het is redelijk te veronderstellen dat – zeker op kortere termijn – de gevolgen mee zullen vallen, zeker voor mensen die al een installatie hebben gekocht. Hoe een eventuele overgangsregeling eruit gaat zien? Het wordt een saai verhaal: ook dat is nog niet bekend.