040energie homepage

: duurzaam betaalbaar lokaal

is een Eindhovense vereniging zonder winstoogmerk waarbij vrijwilligers hun straat-, buurt- en stadsgenoten helpen om energie te besparen en zelf lokaal duurzame energie op te wekken op een betaalbare manier. !NIEUW!

Samenwerkingsovereenkomst Zonnepark Welschap

Defensie, de gemeente Eindhoven en Coöperatie Zonnepark Welschap gaan plannen uitwerken voor een zonnepanelenpark op Welschap. is een van de vijf samenwerkende energieorganisaties in deze coöperatie. De opgewekte stroom komt goedkoop ter beschikking voor omwonenden. Wil je meer weten, kijk dan hier.

 

 

Recent nieuws

 • Terugleversubsidie in 2020 voor zonnepanelen

  Minister Wiebes heeft, 2½  maand later dan beloofd, een brief geschreven over fiscale regelingen voor zonnepanelen. Veel belangrijke details ontbreken echter nog.

 • 040energie draait om vrijwilligers

  Vrienden van : het gaat goed vooruit met de vereniging. Het woord is aan de voorzitter, Marnix Vlot.

 • Warmtepompavonden beginners én gevorderden

  Na de zomervakantie zijn er twee avonden over warmtepompen. Eén voor wie de basisprincipes al kent en meer de diepte in wil gaan, de tweede voor wie nog niet veel van warmtepompen weet maar wel geïnteresseerd is in de praktische toepassing ervan.

 • Rob is blij met zijn hybride warmtepomp

  Rob van Kordelaar was de eerste deelnemer aan de eerste zonnepanelenactie van 040energie én de eerste deelnemer aan de warmtepompactie. Zijn warmtepomp is inmiddels een jaar in gebruik.

 • Opleiding energiecoach, iets voor jou?

  Lijkt het je leuk om je verder te verdiepen in het energiegebruik van huizen en anderen te adviseren hoe ze kunnen besparen? Dan is er een mogelijkheid om een cursus energiecoach te volgen, georganiseerd door HOOM. draagt de kosten.

 • Warmtescanactie zoekt scanners

  De pilot om met een warmtebeeldcamera bij leden thuis het warmteverlies zichtbaar te maken was een groot succes. In ruim 40 huizen zijn afgelopen winter door onze vrijwilligers foto’s gemaakt. We zoeken scanners voor het nieuwe winterseizoen.

 • Zonnepark Welschap opent inschrijving per 1 mei

  Vanaf 1 mei is het mogelijk in te schrijven als deelnemer van Zonnepark Welschap. Tot nu toe meldden zo’n 3000 mensen in de regio zich als belangstellende. Zij krijgen tot 1 juni voorrang als ze zich inschrijven als deelnemer. houdt in mei informatiebijeenkomsten.

 • Van het gas af? Dat wordt dus elektrisch koken

  Een (toekomstige) gasloze woning houdt in dat je niet meer op aardgas kunt koken. Voor veel mensen is het een hele stap om afstand te doen van hun vertrouwde gaspitten. Wordt het koken op inductie of een keramische kookplaat?

 • Buurtenchallenge: op weg naar een gasloos Eindhoven

  Iedereen weet het: de CO2-uitstoot moet omlaag en we moeten van het aardgas af. De gemeente Eindhoven daagt vier buurten uit om zo veel mogelijk energie te besparen en daar hun uitstoot mee te verminderen. gaat de uitdaging aan in Hanevoet (Gestel).

 • Excursie naar Energiehuis Helmond

  Op 17 april is Energiehuis Helmond geopend voor leden van . Ga je mee? Meld je dan even aan. 

Panelenteller:

geplaatst via de zonnepanelenactie. Doe ook mee!

zoekt actieve vrijwilligers

Zonnepanelen bij station De energievoorziening van Eindhoven moet veranderen, en jij wilt daar graag een flinke actieve bijdrage aan leveren. Dat kan variëren van het leggen van contacten in de wijk en het organiseren van wijkbijeenkomsten, meedenken over een energieproject op de basisschool van de kinderen tot het helpen van mensen om zonnepanelen op het dak van hun woning te krijgen. Neem contact op met de secretaris van  via dit kennis en kunde formulier. Hij zal kijken hoe we je zo snel mogelijk kunnen betrekken in de activiteiten.

 

Kabinet: vanaf 2020 terugleververgoeding

Dacht de burger met zonnepanelen tot voor kort nog zeker te zijn van de huidige salderingsregeling tot 2023, komt het nieuwe kabinet Rutte-III in het regeerakkoord met een terugleversubsidie vanaf 2020. Einde saldering, hoe zit dat? 

Salderingsregeling
De salderingsregeling bestaat in feite al sinds de eerste zonnepanelen begonnen met terugleveren aan het net via een terugdraaiende ferrarismeter (draaischijf). En zo doen velen het vandaag de dag nog: helemaal vanzelf. Als het tijd is voor een nieuwe jaarafrekening geeft de meter de netto eindstand aan, ofwel het aantal kWh dat door de energieleverancier is geleverd, verminderd met het aantal kWh dat aan het net is teruggeleverd. Hoeveel er precies geleverd dan wel teruggeleverd is, dat weet geen mens en ook geen netbeheerder of energiemaatschappij. Met de komst van de ‘slimme meter’ veranderde dat: vier telwerken houden precies bij wat er is geleverd en teruggeleverd in dal- en piekperiodes. Tot nu toe maakt het geen enkel verschil wat voor meter je hebt: het tarief is gelijk voor elke kWh, via welke meter dan ook en in welke richting dan ook. (Pas als je in een jaar meer teruglevert dan afneemt verandert dat; voor elke kWh die je ‘te veel’ teruglevert krijg je van je leverancier de kale stroomprijs, een veel lagere vergoeding.)

Terugleversubsidie
Nog niet zo lang geleden liet de vorige minister van Economische Zaken weten dat de huidige salderingsregeling tot 2023 gehandhaafd zou blijven. Het nieuwe kabinet wil deze echter vervroegd vervangen door de terugleversubsidie en wel per 2020. Hoe die vergoeding er precies gaat uitzien en hoe hoog die zal zijn, is nog onbekend. Het regeerakkoord vermeldt slechts: De salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling. De verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst geboekt kan worden. Het Centraal Planbureau voegt eraan toe: De salderingsregeling met betrekking tot thuis opgewekte maar niet direct gebruikte zonne-energie, wordt geheel afgeschaft. Hier staat deels de invoering van een terugleversubsidie tegenover. […] Als alternatief voor de salderingsregeling wordt vanaf 2020 een terugleversubsidie van door zonne-energie opgewekte elektriciteit aan het net ingevoerd.
Een terugleversubsidie op basis van – we noemen maar wat – het opwekvermogen in Wp, de teruglevering in kWh of iets anders? Dat is nog onbekend.

Per saldo
Met het invoeren van de nieuwe regeling realiseert de overheid geen netto besparing in 2021. Dus het is redelijk te veronderstellen dat – zeker op kortere termijn – de gevolgen mee zullen vallen, zeker voor mensen die al een installatie hebben gekocht. Hoe een eventuele overgangsregeling eruit gaat zien? Het wordt een saai verhaal: ook dat is nog niet bekend.