040energie homepage

: duurzaam betaalbaar lokaal

is een Eindhovense vereniging zonder winstoogmerk waarbij vrijwilligers hun straat-, buurt- en stadsgenoten helpen om energie te besparen en zelf lokaal duurzame energie op te wekken op een betaalbare manier. !NIEUW!

Samenwerkingsovereenkomst Zonnepark Welschap

Defensie, de gemeente Eindhoven en Coöperatie Zonnepark Welschap gaan plannen uitwerken voor een zonnepanelenpark op Welschap. is een van de vijf samenwerkende energieorganisaties in deze coöperatie. De opgewekte stroom komt goedkoop ter beschikking voor omwonenden. Wil je meer weten, kijk dan hier.

 

 

Recent nieuws

 • Vraag nu je warmtescan aan

  Na een succesvolle pilot in 2017 gaat de werkgroep warmtebeeldcamera deze winter opnieuw de warmtelekken in woningen in beeld brengen. Leden van kunnen zich vanaf nu aanmelden voor een warmtescan.

 • 040energie leidt energiecoaches op
  start met een training van 4 dagdelen voor vrijwilligers die als energiecoach leden van de vereniging willen helpen met energiebesparing. Iets voor jou? Meld je dan aan. 

 • Buurtenchallenge: 040energie en Hanevoet succesvol

  Vier wijken gingen – samen met een organisatie of bedrijf als coach – de ‘buurtenchallenge’ van de gemeente aan: welke wijk bespaart de meeste CO2-uitstoot? 040energie coachte de wijk Hanevoet. 

 • Einde btw-handleiding 040energie

  Toen in 2013 alle zonnestroomproducenten ineens ‘ondernemer’ werden, had dat heel wat gevolgen. De handleiding van 040energie hielp bij het terugvragen van de btw, maar is nu niet meer nodig.

 • Coöperatie start aanleg Zonnepark Welschap

  Zonnepark Welschap was vrij snel ‘uitverkocht’. De volgende stap, het opstellen van de individuele ledenovereenkomsten, was heel wat meer werk. Ook moest het beoogde terrein worden onderzocht.

 • Slimme meter: je mag ’m weigeren
  Enexis is wijk voor wijk bezig mensen massaal op de slimme meter over te laten gaan. Heb je zonnepanelen, dan zijn er goede redenen om die meter te weigeren.

 • Verslag thema-avond warmtepompen

  Op 18 september hield 040energie een thema-avond over warmtepompen, speciaal gericht op mensen die er al wat meer van weten en hun kennis willen verdiepen.

 • Zonnepanelen onverminderd populair

  De 040energie-zonnepanelenactie ging dit jaar wat voorzichtig van start. Gaandeweg bleek dat we best een tandje konden bijzetten: de belangstelling voor zonnepanelen is onverminderd groot.

 • 2018 recordjaar voor zonnepanelen

  10 oktober was de Dag van de Duurzaamheid. Ongetwijfeld toeval, maar rond die datum hebben veel zonnestroominstallaties in 2018 al evenveel opgewekt als in het hele jaar 2017.

 • Terugleversubsidie voor zonnepanelen

  Minister Wiebes heeft, 2½  maand later dan beloofd, een brief geschreven over fiscale regelingen voor zonnepanelen. Veel belangrijke details ontbreken echter nog.

Panelenteller:

geplaatst via de zonnepanelenactie. Doe ook mee!

zoekt actieve vrijwilligers

Zonnepanelen bij station De energievoorziening van Eindhoven moet veranderen, en jij wilt daar graag een flinke actieve bijdrage aan leveren. Dat kan variëren van het leggen van contacten in de wijk en het organiseren van wijkbijeenkomsten, meedenken over een energieproject op de basisschool van de kinderen tot het helpen van mensen om zonnepanelen op het dak van hun woning te krijgen. Neem contact op met de secretaris van  via dit kennis en kunde formulier. Hij zal kijken hoe we je zo snel mogelijk kunnen betrekken in de activiteiten.

 

Kabinet: vanaf 2020 terugleververgoeding

Dacht de burger met zonnepanelen tot voor kort nog zeker te zijn van de huidige salderingsregeling tot 2023, komt het nieuwe kabinet Rutte-III in het regeerakkoord met een terugleversubsidie vanaf 2020. Einde saldering, hoe zit dat? 

Salderingsregeling
De salderingsregeling bestaat in feite al sinds de eerste zonnepanelen begonnen met terugleveren aan het net via een terugdraaiende ferrarismeter (draaischijf). En zo doen velen het vandaag de dag nog: helemaal vanzelf. Als het tijd is voor een nieuwe jaarafrekening geeft de meter de netto eindstand aan, ofwel het aantal kWh dat door de energieleverancier is geleverd, verminderd met het aantal kWh dat aan het net is teruggeleverd. Hoeveel er precies geleverd dan wel teruggeleverd is, dat weet geen mens en ook geen netbeheerder of energiemaatschappij. Met de komst van de ‘slimme meter’ veranderde dat: vier telwerken houden precies bij wat er is geleverd en teruggeleverd in dal- en piekperiodes. Tot nu toe maakt het geen enkel verschil wat voor meter je hebt: het tarief is gelijk voor elke kWh, via welke meter dan ook en in welke richting dan ook. (Pas als je in een jaar meer teruglevert dan afneemt verandert dat; voor elke kWh die je ‘te veel’ teruglevert krijg je van je leverancier de kale stroomprijs, een veel lagere vergoeding.)

Terugleversubsidie
Nog niet zo lang geleden liet de vorige minister van Economische Zaken weten dat de huidige salderingsregeling tot 2023 gehandhaafd zou blijven. Het nieuwe kabinet wil deze echter vervroegd vervangen door de terugleversubsidie en wel per 2020. Hoe die vergoeding er precies gaat uitzien en hoe hoog die zal zijn, is nog onbekend. Het regeerakkoord vermeldt slechts: De salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling. De verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst geboekt kan worden. Het Centraal Planbureau voegt eraan toe: De salderingsregeling met betrekking tot thuis opgewekte maar niet direct gebruikte zonne-energie, wordt geheel afgeschaft. Hier staat deels de invoering van een terugleversubsidie tegenover. […] Als alternatief voor de salderingsregeling wordt vanaf 2020 een terugleversubsidie van door zonne-energie opgewekte elektriciteit aan het net ingevoerd.
Een terugleversubsidie op basis van – we noemen maar wat – het opwekvermogen in Wp, de teruglevering in kWh of iets anders? Dat is nog onbekend.

Per saldo
Met het invoeren van de nieuwe regeling realiseert de overheid geen netto besparing in 2021. Dus het is redelijk te veronderstellen dat – zeker op kortere termijn – de gevolgen mee zullen vallen, zeker voor mensen die al een installatie hebben gekocht. Hoe een eventuele overgangsregeling eruit gaat zien? Het wordt een saai verhaal: ook dat is nog niet bekend.